Tóm tắt: Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lúa tại tỉnh Kiên Giang. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt lực lượng lao động và trình độ học vấn thấp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định chuyển đổi tập quán sản xuất. Số liệu thu thập từ phỏng vấn trực tiếp 90 nông hộ ở ba huyện U Minh Thượng, Giồng Riềng và Giang Thành sẽ góp phần thúc đẩy việc tìm kiếm mô hình sản xuất phù hợp và thích ứng trong tương lai.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 6(298)2023
Tác giả: THỊ TÚ LINH - HOÀNG TRUNG KIÊN - NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng Bộ dữ liệu điều tra Mức sống hộ gia đình Việt Nam - VHLSS năm 2020 để xác định các yếu tố nhân khẩu học ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của người dân Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố tuổi, tiết kiệm, vay nợ, thu nhập, giáo dục có tác động đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ. Yếu tố giới tính, tình trạng hôn nhân, số thành viên trong hộ không có ảnh hưởng đến quyết định này. Qua đó, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 6(298)2023
Tác giả: NÔNG THỊ LUYẾN - NGUYỄN THỊ NGỌC QUÝ
Tóm tắt: Nghiên cứu tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Shinhan Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố có tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Shinhan Việt Nam theo thứ tự từ cao đến thấp: (i) Chất lượng dịch vụ; (ii) Lợi ích tài chính; (iii) Sự thuận tiện; (iv) Uy tín ngân hàng và (v) Hình ảnh ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cũng hàm ý một số đề xuất nhằm giúp ngân hàng Shinhan Việt Nam duy trì thị phần khách hàng hiện tại và phát triển quy mô tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân trong tương lai.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 6(298)2023
Tác giả: NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG - NGUYỄN THỊ DUYÊN - NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
Tóm tắt: Xuất khẩu chuối, dứa sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch đã từng đem đến cơ hội giảm nghèo và làm giàu nhanh chóng cho người dân ở xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, cùng với việc xây dựng hàng rào biên giới với Việt Nam, từ năm 2019, Trung Quốc còn siết chặt nhập khẩu các mặt hàng rau quả từ Việt Nam thông qua các biện pháp tăng cường kiểm dịch, kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đồng thời có chiến lược tăng diện tích trồng cây ăn quả, thúc đẩy tiêu thụ nội địa đã gây nên nhiều khó khăn đối với các tộc người ở xã Bản Lầu. Bên cạnh việc làm rõ những ứng phó của chính quyền và người dân địa phương trước bối cảnh trên, bài viết đưa ra một số vấn đề cần lưu ý trong chiến lược chuyển đổi sinh kế của người dân vùng biên thời gian tới.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 6(298)2023
Tác giả: BÙI THỊ BÍCH LAN
Tóm tắt: Năm 1836, Minh Mạng cử một đoàn kinh lý Nam Bộ với nhiệm vụ đo đạc đất đai, lập lại địa bạ. Lập địa bạ không chỉ nhằm thống nhất việc quản lý ruộng đất mà còn để nắm rõ thực trạng sở hữu, sử dụng đất đai trong dân chúng nói chung và từng nhóm cư dân nói riêng, trong từng đơn vị hành chính cụ thể. Dựa trên 26 địa bạ được lập trong thời gian này của tổng Bình Trị Hạ, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, bài viết khái
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 6(298)2023
Tác giả: NGUYỄN LAN DUNG
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​