Tóm tắt: Trong truyện viết cho thiếu nhi, Nguyễn Huy Tưởng sử dụng nhiều từ láy đôi, phù hợp với khả năng tiếp nhận của bạn đọc nhỏ tuổi. Dấu ấn sáng tạo của nhà văn được thể hiện qua việc kiến tạo một số từ láy, hoặc ở cách kết hợp với những từ ngữ khác. Từ láy làm cho nội dung miêu tả trở thành một lớp văn cơ bản trong tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng. Nhờ vậy, hiện thực đời sống lao động và chiến đấu của cha ông xưa đã được tái hiện một cách cụ thể, sinh động trong những câu văn giàu hình tượng và biểu cảm.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 6 năm 2019
Tác giả: LÊ NHẬT KÝ
Tóm tắt: Đầu năm 1969, Hội nghị Paris về Việt Nam giữa bốn bên, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ cùng Việt Nam Cộng hòa chính thức được tiến hành. Trong suốt quá trình đàm phán tại Hội nghị Paris (1969 - 1973), Hoa Kỳ chủ yếu liên hệ trực tiếp với phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm đạt được những mục đích của mình, gần như “bỏ rơi” đồng minh Việt Nam Cộng hòa. Điều này chứng minh phía Việt Nam Cộng hòa chỉ là “bù nhìn”, vốn không có tiếng nói thực sự trong quá trình đàm phán. Quan hệ giữa Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ thời gian này cũng rơi vào tình trạng căng thẳng và nghi ngờ lẫn nhau khiến mối quan hệ đồng minh này ngày càng rạn nứt trầm trọng. Bài viết đề cập về mối quan hệ giữa Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ (1968 - 1973), làm rõ những mâu thuẫn, bất đồng giữa hai chính quyền này xuất phát từ góc độ lợi ích của mỗi bên khi tham gia Hội nghị.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 6 năm 2019
Tác giả: TRẦN NAM TIẾN
Tóm tắt: Khoa học Việt Nam đang ngày càng hội nhập với khu vực và thế giới, do đó việc nâng cao chất lượng tạp chí khoa học và bài viết trên tạp chí phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế là nhu cầu bức thiết đối với Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đánh giá thực trạng tạp chí khoa học Việt Nam, bài viết đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, thể thức và hình thức trình bày của tạp chí khoa học của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 6 năm 2019
Tác giả: TRẦN VĂN NHUNG - BÙI MẠNH NHỊ - NGUYỄN ĐỨC HUY
Tóm tắt: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giải quyết những vấn đề về lương thực, thực phẩm, nguyên liệu, bảo vệ môi trường, giảm diện tích sản xuất nông nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phục vụ các lĩnh vực khác… TPHCM đang tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trở thành trung tâm sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao. Bài viết đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bước đầu đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại TPHCM.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 6 năm 2019
Tác giả: TÔ THỊ THÙY TRANG - TRẦN VĂN ĐỨC - NGUYỄN THÀNH CÔNG
Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tạo ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển của nền kinh tế thế giới, trong đó, Việt Nam không ngoại lệ. Tuy nhiên, cùng với cơ hội phát triển là thách thức đối với các lĩnh vực của xã hội, trong đó có ngành ngân hàng. Từ phân tích tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến toàn nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, bài viết khái quát, các vấn đề cần giải quyết trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay và đưa ra một số khuyến nghị để các ngân hàng Việt Nam có thể vận hành tốt và tăng sức cạnh tranh trong thời gian tới.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 6 năm 2019
Tác giả: NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH - LÊ ĐÌNH LUÂN
Tóm tắt: Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của TPHCM và các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vẫn đạt mức tăng trưởng cao. Thị trường lao động của vùng và từng địa phương có nhiều biến động, nhưng nhìn chung việc làm có xu hướng tăng qua các năm; số lượng lao động được đào tạo về chuyên môn kỹ thuật của vùng tăng nhanh tuy chưa thực sự bắt kịp nhu cầu về nhân lực, đặc biệt là nhu cầu nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp và xã hội. Trên cơ sở phân tích thực trạng và dự báo nguồn nhân lực của Vùng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 6 năm 2019
Tác giả: NGUYỄN VĂN TUYÊN - TRẦN ANH TUẤN
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​