Tóm tắt: Đi tìm cơ sở hình thành bản tính của người Tây Nam Bộ
Nguồn: Số 6(154)/2011. Tr 33-38.
Tác giả: Phan Kim Thoa.
Tóm tắt: Tiểu thuyết hành động vào đầu thế kỷ XX ở Nam Bộ
Nguồn: Số 6(154)/2011. Tr 28-32.
Tác giả: Võ Văn Nhơn.
Tóm tắt: Tổng quan về nguồn gốc hình thành nghệ thuật sân khấu tuồng Việt Nam
Nguồn: Số 6(154)/2011. Tr 39-46.
Tác giả: Trần Thanh Trung.
Tóm tắt: Đặc trưng lịch sử và văn hóa Nam Bộ thế kỷ VII-XVI: Những yếu nội sinh và ngoại sinh
Nguồn: Số 6(154)/2011. Tr 47-61.
Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng.
Tóm tắt: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy các tỉnh miền Tây Nam Bộ
Nguồn: Số 6(154)/2011. Tr 68-70.
Tác giả: Cao Xuân Việt.
Tóm tắt: Nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Nguồn: Số 6(154)/2011. Tr 71-74.
Tác giả: Nguyễn Long Giao.
Tóm tắt: Văn hóa và ngôn ngữ phương Đông
Nguồn: Số 6(154)/2011. Tr 75.
Tác giả: Hồ Xuân Mai.
Tóm tắt: Nhập siêu trong quan hệ thương mại Việt Nam-Trung Quốc: Nguyên nhân và biện pháp khắc phục
Nguồn: Số 6(154)/2011. Tr 20-23.
Tác giả: Nguyễn Công Hưng.
Tóm tắt: Sự thống nhất văn hóa-cấu trúc xã hội và xã hội học văn hóa
Nguồn: Số 6(154)/2011. Tr 12-19.
Tác giả: Mai Văn Hai.
Tóm tắt: Vận tải hành khách công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 6(154)/2011. Tr 24-27.
Tác giả: Trịnh Việt Dũng.
Tóm tắt: Quan điểm về “dân” của Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 6(154)/2011. Tr 1-3.
Tác giả: Phạm Duy Hoàng.
Tóm tắt: Tìm hiểu đạo xử thế trong Luận ngữ của Khổng Tử
Nguồn: Số 6(154)/2011. Tr 4-11.
Tác giả: Phạm Ngọc Hường.
Tóm tắt: Luận về biếu tặng của Marcel Mauss
Nguồn: Số 6(154)/2011. Tr 62-67.
Tác giả: Trần Hữu Quang.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​