Tóm tắt: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DẠY VÀ HỌC TIẾNG VIỆT BẬC TIỂU HỌC CHO HỌC SINH KHMER TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguồn:
Tác giả: HỒ XUÂN MAI
Tóm tắt: SUY NGHĨ VỀ MỘT ĐƯỜNG LỐI QUẦN CHÚNG TRONG TẦM NHÌN NGÔN NGỮ HỒ CHÍ MINH
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN LAI
Tóm tắt: THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ CHỮ HÁN ĐÀO TẤN
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH THU
Tóm tắt: XUNG ĐỘT ĐẠI VIỆT - CHIÊM THÀNH TRONG NỬA CUỐI THẾ KỶ XIV (1360 - 1390)
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI
Tóm tắt: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT Ở VÙNG TÂY NAM BỘ
Nguồn:
Tác giả: HOÀNG THỊ THU HUYỀN
Tóm tắt: SỬ DỤNG THỜI GIAN LÀM VIỆC NHÀ CỦA TRẺ EM VIỆT NAM VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Nguồn:
Tác giả: TRẦN QUÝ LONG
Tóm tắt: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG CỘNG ĐỒNG NGƯ NGHIỆP Ở VÙNG VEN BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN
Nguồn:
Tác giả: PHẠM THỊ PHƯƠNG THANH
Tóm tắt: SỰ BIỆN CHỨNG CỦA XÃ HỘI THEO P. BERGER VÀ T. LUCKMANN VÀ TRÀO LƯU KIẾN TẠO LUẬN XÃ HỘI
Nguồn:
Tác giả: TRẦN HỮU QUANG
Tóm tắt: TRIẾT HỌC GIÁO DỤC CƠ SỞ ĐỂ ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
Nguồn:
Tác giả: HÀ LY
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​