Tóm tắt: MẤY NHẬN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG TIẾNG VIỆT TRÊN MẠNG HIỆN NAY
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 06 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN CÔNG ĐỨC - ĐINH LƯ GIANG
Tóm tắt: NGẠC XUYÊN CA VĂN THỈNH VÀ CỔ HỌC NAM BỘ
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 06 năm 2014
Tác giả: LƯU HỒNG SƠN - VŨ VĂN NGỌC
Tóm tắt: MỘT SỐ ĐIỂM CẢI TIẾN VÀ BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH VỀ TẠM GIỮ NGƯỜI THEO LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2013
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 06 năm 2014
Tác giả: LÊ THỊ HỒNG NHUNG
Tóm tắt: BIẾN ĐỔI XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH GIAO LƯU ĐÔNG-TÂY ĐẦU THẾ KỶ XX: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ BIẾN CÁCH PHỦ ĐỊNH TRONG VĂN HỌC
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 06 năm 2014
Tác giả: HUỲNH VĨNH PHÚC
Tóm tắt: FACEBOOK VÀ VỐN XÃ HỘI – KHẢO SÁT MỘT SỐ NHÓM THANH NIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 06 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN XUÂN NGHĨA - HUỲNH THỊ DIỄM PHƯỚC
Tóm tắt: ÔNG BÀ VÀ VAI TRÒ ĐỐI VỚI VIỆC CHĂM SÓC CÁC CHÁU TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 06 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN THỊ BẢO HÀ
Tóm tắt: PHỐ CẢNG NHA TRANG THẾ KỶ XVIII-XIX
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 06 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN VĂN GIÁC
Tóm tắt: VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN: SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ CỦA THẾ GIỚI QUAN TRUYỀN THỐNG TÂY NGUYÊN
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 06 năm 2014
Tác giả: PHAN NGỌC CHIẾN
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​