Tóm tắt: GIẢNG DẠY TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 06 năm 2013
Tác giả: TRẦN THANH LINH
Tóm tắt: LOẠI HÌNH TIỂU THUYẾT, HÌNH THỨC CÔNG BỐ CỦA TIỂU THUYẾT NAM BỘ ĐẦU THẾ KỶ XX
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 06 năm 2013
Tác giả: PHAN MẠNH HÙNG
Tóm tắt: NGHI LỄ CHUYỂN ĐỔI CỦA NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY - NHÌN TỪ LÝ THUYẾT CHỨC NĂNG
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 06 năm 2013
Tác giả: TRẦN HẠNH MINH PHƯƠNG
Tóm tắt: THÀNH NGỮ TIẾNG VIỆT BIỂU THỊ CẢM XÚC BUỒN (ĐỐI SÁNH VỚI THÀNH NGỮ TIẾNG ANH)
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 06 năm 2013
Tác giả: TRẦN THẾ PHI
Tóm tắt: NHO GIÁO VIỆT NAM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TIẾP BIẾN VĂN HÓA
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 06 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN TÀI ĐÔNG
Tóm tắt: "BIỂN" TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC: QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ DIỄN GIẢI
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 06 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN MẠNH DŨNG
Tóm tắt: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA QUA VIỆC “ĐỔI ĐẤT LẤY HẠ TẦNG” Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 06 năm 2013
Tác giả: ĐOÀN MINH HÀ
Tóm tắt: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ KHOA HỌC TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 06 năm 2013
Tác giả: LÊ THỊ HẢI NAM
Tóm tắt: CÁC NHÂN TỐ TẠO RA GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH SẠN (TRƯỜNG HỢP KHÁCH SẠN Á ĐÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT)
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 06 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN VĂN TUYÊN
Tóm tắt: VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CỦA PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 06 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN THỊ THU HOÀI
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​