Tóm tắt: Đại từ chỉ thị 这 [zhè], 那 [nà] và cách dùng linh hoạt trong tiếng Hán
Nguồn: Số 6(94)/2006. Tr 38-43.
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Thanh.
Tóm tắt: Văn hóa sinh thái-nhân văn và hệ thống tự nhiên-con người-xã hội
Nguồn: Số 6(94)/2006. Tr 33-37.
Tác giả: Vũ Minh Tâm.
Tóm tắt: Những đặc trưng về nếp sống xã hội thời Trần
Nguồn: Số 6(94)/2006. Tr 51-56.
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Chi.
Tóm tắt: Vai trò của người Việt trong việc tổ chức và đoàn kết các cộng đồng cư dân khai phá vùng đất Nam Bộ
Nguồn: Số 6(94)/2006. Tr 44-50.
Tác giả: Mạc Đường.
Tóm tắt: Xã hội học báo chí
Nguồn: Số 6(94)/2006. Tr 72-73.
Tác giả: Linh Cường.
Tóm tắt: Những khuynh hướng mới về nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 6(94)/2006. Tr 16-25.
Tác giả: Nguyễn Minh Hòa.
Tóm tắt: Phát triển giáo dục đào tạo vùng đồng bào Khmer Tây Nam bộ
Nguồn: Số 6(94)/2006. Tr 26-32.
Tác giả: Hoàng Thị Lan.
Tóm tắt: Chủ nghĩa yêu nước truyền thống trước thách thức của toàn cầu hóa
Nguồn: Số 6(94)/2006. Tr 3-5.
Tác giả: Phạm Xuân Hoàng.
Tóm tắt: Tích hợp và tự sinh trong văn hóa Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 6(94)/2006. Tr 6-9.
Tác giả: Phan Công Khanh.
Tóm tắt: Tư tưởng chủ quyền nhân dân trong tác phẩm “Khế ước xã hội” của J.J.Rousseau
Nguồn: Số 6(94)/2006. Tr 10-15.
Tác giả: Phạm Thế Lực.
Tóm tắt: Các lý thuyết về hành động xã hội
Nguồn: Số 6(94)/2006. Tr 57-71.
Tác giả: Bùi Thế Cường.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​