Tóm tắt: Nhà báo Trần Tấn Quốc và những đóng góp đối với văn hóa Nam bộ
Nguồn: Số 6(118)/2008. Tr 35-40.
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Bạch.
Tóm tắt: Phép lịch sự trong lời cầu khiến
Nguồn: Số 6(118)/2008. Tr 59-62.
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Lâm.
Tóm tắt: Việc xây dựng, cải tiến chữ viết các dân tộc thiểu số ở Đông Nam bộ và Tây Nguyên từ trước đến nay: Trường hợp tiếng Bahnar.
Nguồn: Số 6(118)/2008. Tr 41-47.
Tác giả: Tô Đình Nghĩa.
Tóm tắt: Ý nghĩa của hoa sen trong nghệ thuật tạo hình từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV - nhìn từ góc độ biểu tượng
Nguồn: Số 6(118)/2008. Tr 48-58.
Tác giả: Lương Bửu Hoàng.
Tóm tắt: Người Chăm Nam bộ trong tiến trình phát triển xã hội
Nguồn: Số 6(118)/2008. Tr 69-73.
Tác giả: Phú Văn Hẳn.
Tóm tắt: Phong trào Duy Tân và kháng thuế trong bối cảnh vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Nguồn: Số 6(118)/2008. Tr 63-68.
Tác giả: Lê Hữu Phước.
Tóm tắt: Đô thị hóa và cấu trúc đô thị Việt Nam trước và sau Đổi mới 1979-1989 và 1989-1999
Nguồn: Số 6(118)/2008. Tr 81-82.
Tác giả: Phi Điệp - Thu Hà.
Tóm tắt: Đời sống vật chất của nạn nhân chất độc màu da cam
Nguồn: Số 6(118)/2008. Tr 30-34.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương.
Tóm tắt: Nguồn gốc và ý nghĩa khái niệm “Loại trừ xã hội”
Nguồn: Số 6(118)/2008. Tr 24-29.
Tác giả: Phan Ngọc Chiến.
Tóm tắt: Quan điểm vùng trong quy hoạch không gian để phát triển các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất (Trường hợp tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa)
Nguồn: Số 6(118)/2008. Tr 16-23.
Tác giả: Nguyễn Minh Hòa.
Tóm tắt: Nghiên cứu chính trị ở Việt Nam từ sau Đổi Mới
Nguồn: Số 6(118)/2008. Tr 3-15.
Tác giả: Đỗ Hương Giang, Phan Thị Thùy Trâm.
Tóm tắt: Tri thức và phát triển - những chiến lược xây dựng xã hội tri thức
Nguồn: Số 6(118)/2008. Tr 74-80.
Tác giả: Hans-Dieter-Evers, Solvay Gerke, Thomas Menkhoff.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​