Tóm tắt: Các vai nghĩa trong câu nghi vấn tiếng Việt và cách dịch chuyển sang tiếng Anh
Nguồn: Số 5(129)/2009. Tr 51-59.
Tác giả: Ngô Thị Cẩm Tú.
Tóm tắt: Sự tương đồng và dị biệt trong phát ngôn “xin lỗi” tiếng Anh Mỹ-Việt
Nguồn: Số 5(129)/2009. Tr 60-68.
Tác giả: Huỳnh Thị Nhĩ.
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội - Số 5 (129) - Năm 2009
Nguồn:
Tác giả:
Tóm tắt: Văn bản thương mại trong mối quan hệ với ngôn ngữ học văn bản
Nguồn: Số 5(129)/2009. Tr 45-50.
Tác giả: Vương Thị Kim Thanh.
Tóm tắt: Phát triển bền vững? Học thuyết - Thực tiễn - Đánh giá
Nguồn: Số 5(129)/2009. Tr 99-102.
Tác giả: Lê Thị Ngọc Hạnh.
Tóm tắt: Mô hình an sinh xã hội Đức và một số kinh nghiệm cho Việt Nam
Nguồn: Số 5(129)/2009. Tr 39-44.
Tác giả: Nguyễn Chí Hiếu.
Tóm tắt: Phát triển tổng hợp bền vững không gian nông thôn - Hướng tới một làng quê thuần Việt trong thế kỷ XXI
Nguồn: Số 5(129)/2009. Tr 33-38.
Tác giả: Nguyễn Trung Dũng.
Tóm tắt: Chiều sâu tư tưởng và văn hóa qua các ẩn dụ trong ngôn ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 5(129)/2009. Tr 7-16.
Tác giả: Bùi Khánh Thế.
Tóm tắt: Đường Hồ Chí Minh, một biểu tượng của ý chí giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tinh thần quốc tế
Nguồn: Số 5(129)/2009. Tr 3-6.
Tác giả: Lê Đức Anh.
Tóm tắt: Chính trị và đạo đức
Nguồn: Số 5(129)/2009. Tr 25-32.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Quan niệm bước đầu về xung đột xã hội
Nguồn: Số 5(129)/2009. Tr 17-24.
Tác giả: Võ Khánh Vinh.
Tóm tắt: Các mô thức, lý thuyết và xã hội học môi trường
Nguồn: Số 5(129)/2009. Tr 80-98.
Tác giả: Riley E. Dunlap.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​