Tóm tắt: Hàn Mặc Tử và Edgar Allan Poe - Sự gặp gỡ và thăng hoa
Nguồn: Số 5 (141)-2010. Tr. 39-46.
Tác giả: Hoàng Kim Oanh.
Tóm tắt: Hình thái các ngôn ngữ dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ
Nguồn: Số 5 (141)-2010. Tr. 47-53.
Tác giả: Tô Đình Nghĩa.
Tóm tắt: “Chất” Nam Bộ trong tín ngưỡng thờ cúng
Nguồn: Số 5 (141)-2010. Tr. 70-73.
Tác giả: Phan Kim Thoa.
Tóm tắt: Hệ thống phòng thủ mặt biển của triều Nguyễn ở phía Nam kinh đô Huế trước năm 1858
Nguồn: Số 5 (141)-2010. Tr. 54-60.
Tác giả: Đỗ Bang.
Tóm tắt: Tín ngưỡng thờ Mẫu và Nữ thần từ chiều kích văn hóa biển của vùng biển đảo Kiên Hải, Kiên Giang
Nguồn: Số 5 (141)-2010. Tr. 61-69.
Tác giả: Phan Thị Yến Tuyết.
Tóm tắt: Bảo đảm công bằng trong thực hiện an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay
Nguồn: Số 5 (141)-2010. Tr. 74-89.
Tác giả: Vi Thị Hương Lan.
Tóm tắt: Dịch vụ truyền hình với tính cách là hàng hóa công cộng
Nguồn: Số 5 (141)-2010. Tr. 26-28.
Tác giả: Nguyễn Quý Hòa.
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp phân tích cấu trúc các dữ kiện định tính
Nguồn: Số 5 (141)-2010. Tr. 13-21.
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tóm tắt: Mạng lưới xã hội của công nhân nhập cư ở khu công nghiệp Biên Hòa (Nghiên cứu trường hợp công nhân ở trọ tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai)
Nguồn: Số 5 (141)-2010. Tr. 29-38.
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Minh Châu, Đào Quang Bình.
Tóm tắt: Phát triển các khu đô thị đại học, hướng phát triển mở và mới cho Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 5 (141)-2010. Tr. 22-25.
Tác giả: Nguyễn Minh Hòa.
Tóm tắt: Truyền thống và hiện đại trong quá trình phát triển văn hóa ở Cần Thơ
Nguồn: Số 5 (141)-2010, tr. 8-12.
Tác giả: Nguyễn Văn Dựa .
Tóm tắt: Về tính dễ hiểu trong phương pháp tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 5 (141)-2010, tr. 1-7.
Tác giả: Hoàng Quốc Bảo .
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​