Tóm tắt: Các phương thức thể hiện lời chê của người Mỹ
Nguồn: Số 5(153)/2011. Tr 33-37.
Tác giả: Đỗ Thị Bình.
Tóm tắt: Quá trình nghiên cứu văn học kỳ ảo và yếu tố kỳ ảo trong văn học Việt Nam
Nguồn: Số 5(153)/2011. Tr 23-32.
Tác giả: Trần Thế Mạnh.
Tóm tắt: Biến đổi trong hôn nhân của người Kơ Ho (Trường hợp xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng)
Nguồn: Số 5(153)/2011. Tr 45-50.
Tác giả: Phạm Văn Hóa.
Tóm tắt: Cộng đồng người Chăm Islam Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh xã hội hóa đô thị (Nghiên cứu trường hợp quận Phú Nhuận)
Nguồn: Số 5(153)/2011. Tr 38-44.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy.
Tóm tắt: Vai trò của nguồn lực cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự đối với an ninh quốc phòng và kinh tế quốc dân
Nguồn: Số 5(153)/2011. Tr 65-69.
Tác giả: Trịnh Xuân Sơn.
Tóm tắt: Du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Galapagos và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Nguồn: Số 5(153)/2011. Tr 70-74.
Tác giả: Nguyễn Trọng Nhân.
Tóm tắt: Khảo sát chiều kích giới trong sách giáo khoa của nền giáo dục phổ thông ở Việt Nam
Nguồn: Số 5(153)/2011. Tr 7-19.
Tác giả: Trần Hữu Quang.
Tóm tắt: Rủi ro xã hội ảnh hưởng đến việc làm của nữ lao động nhập cư tại các khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 5(153)/2011. Tr 19-22.
Tác giả: Nguyễn Tất Thành.
Tóm tắt: Thuyết nhân-quả của Phật giáo và đạo đức xã hội
Nguồn: Số 5(153)/2011. Tr 1-6.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Xã hội học môi trường
Nguồn: Số 5(153)/2011. Tr 51-64.
Tác giả: Riley E. Dunlap William R. Catton.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​