Tóm tắt: CẢI LƯƠNG NAM BỘ: NHÌN TỪ CHỦ THỂ VĂN HÓA VÀ ĐẶC TÍNH BIỂU CẢM CỦA LOẠI HÌNH
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ TRÚC BẠCH
Tóm tắt: GÓP PHẦN LÀM RÕ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN “VĂN HÓA LÀ NỀN TẢNG TINH THẦN CỦA XÃ HỘI”
Nguồn:
Tác giả: TRẦN QUỐC HOÀN
Tóm tắt: VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (TRƯỜNG HỢP HỌC SINH NGƯỜI M’NÔNG, TỈNH ĐĂK NÔNG)
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN CÔNG ĐỨC - NGUYỄN VĂN LẬP
Tóm tắt: CÔNG XƯỞNG CHẾ TÁC CÔNG CỤ BẰNG ĐÁ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN THỜI TIỀN SỬ Ở ĐÔNG NAM BỘ
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN KHÁNH TRUNG KIÊN
Tóm tắt: QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CỦA TỔ CHỨC BUÔN LÀNG NGƯỜI KƠHO Ở THỊ TRẤN LẠC DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG
Nguồn:
Tác giả: LÊ MINH CHIẾN
Tóm tắt: VẤN ĐỀ “TỒN TẠI” TRONG DUY THỨC HỌC VÀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
Nguồn:
Tác giả: DƯƠNG ĐÌNH TÙNG
Tóm tắt: BÀN VỀ TÍNH HIỆU QUẢ TRONG BẦU CỬ VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ TRONG TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN VĂN HẬU
Tóm tắt: MỘT SỐ CHỈ DẪN HÀNG HẢI TRÊN VÙNG BIỂN VÀ BỜ BIỂN PHÚ YÊN - BÌNH ĐỊNH (Qua nguồn tư liệu phương Tây)
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN LỤC GIA
Tóm tắt: NHU CẦU CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI TPHCM HIỆN NAY
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ BẢO HÀ
Tóm tắt: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG
Nguồn:
Tác giả: LÊ DIỄM THU - NGUYỄN THỊ VÂN
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​