Tóm tắt: CÁCH NHẬN THỨC VÀ ỨNG XỬ VỚI CƠN ĐAU TRONG SINH NỞ TRONG CÁC NỀN VĂN HÓA
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 05 năm 2013
Tác giả: VÕ SÔNG HƯƠNG
Tóm tắt: ĐẶC TÍNH TỔNG HỢP TRONG CẤU TRÚC NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG NAM BỘ
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 05 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN THỊ TRÚC BẠCH
Tóm tắt: KHU DI TÍCH ÓC EO-BA THÊ (AN GIANG) NHỮNG GIÁ TRỊ NỔI BẬT
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 05 năm 2013
Tác giả: BÙI CHÍ HOÀNG
Tóm tắt: HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẠO TIN LÀNH
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 05 năm 2013
Tác giả: ĐỖ QUANG HƯNG
Tóm tắt: HỆ THỐNG ĐỒNG PHÂN HỦY THU HỒI KHÍ METHANE VÀ SỬ DỤNG TỐI ƯU HÓA QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH VÙNG HẠ LƯU SÔNG MEKONG
Nguồn:
Tác giả: DAVID M. ROBBINS - NGUYỄN HỮU CHIẾM - ASHLEY A. THOMSON
Tóm tắt: BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRONG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÔNG TÁC NHÂN VIÊN
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 05 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN MINH ĐẠT
Tóm tắt: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH TRẠNG TÁI NGHÈO CỦA HỘ GIA ĐÌNH (TRƯỜNG HỢP HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP)
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN MINH HÀ - LÊ THÀNH CÔNG - NGUYỄN HỮU TỊNH
Tóm tắt: DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGUỒN LỰC VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 05 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN LAN HƯƠNG
Tóm tắt: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ VĂN HÓA Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 05 năm 2013
Tác giả: FONGSAMOUTH PHOUVINH
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​