Tóm tắt: Một số thử nghiệm trong cách viết của Vũ Bằng
Nguồn: Số 5 (81)/2005. Tr 58-64.
Tác giả: Hà Minh Châu.
Tóm tắt: Nhạc khí dân tộc Khmer Nam Bộ Việt Nam
Nguồn: Số 5 (81)/2005. Tr 54-57.
Tác giả: Đào Huy Quyền.
Tóm tắt: Về đặc điểm ngữ nghĩa của thành ngữ tiếng Anh
Nguồn: Số 5 (81)/2005. Tr 65-70.
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết.
Tóm tắt: Công cuộc khai hoang lập đồn điền ở Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX dưới triều Nguyễn
Nguồn: Số 5 (81)/2005. Tr 82-91.
Tác giả: Bùi Thị Tân.
Tóm tắt: Một số di chỉ tiêu biểu của văn hóa Óc Eo trên đất Nam Bộ
Nguồn: Số 5 (81)/2005. Tr 71-81.
Tác giả: Đào Linh Côn.
Tóm tắt: Phân tầng xã hội – một hiện tượng trong nền kinh tế thị trường (Qua nghiên cứu một số xã ở tỉnh Vĩnh long)
Nguồn: Số 5 (81)/2005. Tr 46-53.
Tác giả: Văn Thị Ngọc Lang.
Tóm tắt: Vấn đề chuyển dịch sử dụng đất nông nghiệp trong khu vực đô thị hóa ở thành phố Hồ Chí Minh và những tác động của nó tới đời sống cư dân tân đô thị
Nguồn: Số 5 (81)/2005. Tr 35-45.
Tác giả: Trần Thị Thu Lương.
Tóm tắt: J.W. Gớt, G.W.Ph. Hêghen, C. Mác bàn về tính dân tộc trong văn nghệ
Nguồn: Số 5 (81)/2005. Tr 24-30.
Tác giả: Phạm Ngọc Hiền.
Tóm tắt: Chú trọng và đổi mới việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử triết học phương Tây ở Việt Nam
Nguồn: Số 5 (81)/2005. Tr 31-34.
Tác giả: Nguyễn Duy Quý.
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 5 (81)/2005. Tr 15-23
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang.
Tóm tắt: Quan hệ dân chủ và kỷ luật trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
Nguồn: Số 5 (81)/2005. Tr 3-8.
Tác giả: Đàm Anh Tuấn.
Tóm tắt: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức Nho giáo về hòa mục và trung – hiếu
Nguồn: Số 5 (81)/2005. Tr 9-14.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​