Tóm tắt: Dương Tử Giang – nhà báo, nhà văn yêu nước
Nguồn: Số 5(105)/2007. Tr 42-47.
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Bạch.
Tóm tắt: Tìm hiểu văn hóa Chăm qua các điệu múa dân gian
Nguồn: Số 5(105)/2007. Tr 48-50.
Tác giả: Từ Thị Phi Điệp.
Tóm tắt: Sơ lược vấn đề giải phóng phụ nữ trong lịch sử dân tộc Việt Nam
Nguồn: Số 5(105)/2007. Tr 62-65.
Tác giả: Khuất Thị Hoa.
Tóm tắt: Vấn đề công nhận các tổ chức tôn giáo – Tiếp cận so sánh: Trường hợp Việt Nam
Nguồn: Số 5(105)/2007. Tr 51-61.
Tác giả: Đỗ Quang Hưng.
Tóm tắt: Đổi mới chính quyền đô thị
Nguồn: Số 5(105)/2007. Tr 35-41.
Tác giả: Lê Xuân Diệm.
Tóm tắt: Xây dựng nguồn vốn xã hội – phương thức tạo quyền cho người nghèo trong phát triển ở địa phương
Nguồn: Số 5(105)/2007. Tr 26-34.
Tác giả: Đặng Ngọc Quang.
Tóm tắt: Dư luận xã hội với tư cách là phương thức thực hiện phản biện xã hội ở nước ta hiện nay
Nguồn: Số 5(105)/2007. Tr 3-10.
Tác giả: Ngọ Văn Nhân.
Tóm tắt: Không gian và tiêu điểm của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 5(105)/2007. Tr 11-16.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Mối quan hệ giữa triết học đạo đức và triết học pháp quyền trong triết học Immanuel Kant
Nguồn: Số 5(105)/2007. Tr 17-21.
Tác giả: Ngô Thị Mỹ Dung.
Tóm tắt: Chính sách của Trung Quốc đối với dân tộc thiểu số và những thành tựu.
Nguồn: Số 5(105)/2007. Tr 66-75.
Tác giả: Yao Jide.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​