Tóm tắt: Bước đầu xem xét đặc điểm ngữ nghĩa của lớp từ mới tiếng Việt trên báo chí giai đoạn 2005-2007
Nguồn: Số 5(117)/2008. Tr 38-44.
Tác giả: Huỳnh Văn Tài.
Tóm tắt: Văn hóa ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh với việc quảng bá du lịch cho khách nước ngoài
Nguồn: Số 5(117)/2008. Tr 45-48.
Tác giả: Cao Phương Thảo.
Tóm tắt: Chức năng của Phật giáo đối với vấn đề xã hội
Nguồn: Số 5(117)/2008. Tr 55-65.
Tác giả: Trần Hồng Liên.
Tóm tắt: Nam bộ thời cận đại trong bối cảnh chung của lịch sử Việt Nam
Nguồn: Số 5(117)/2008. Tr 49-54.
Tác giả: Phan Huy Lê.
Tóm tắt: Chương trình tọa đàm khoa học mở rộng - một dạng hoạt động nâng cao năng lực mới tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 2007
Nguồn: Số 5(117)/2008. Tr 81-82.
Tác giả: Trần Đan Tâm.
Tóm tắt: Thử nghiệm chương trình đào tạo nội bộ – một số kết quả bước đầu và những việc cần hoàn thiện.
Nguồn: Số 5(117)/2008. Tr 79-80.
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh.
Tóm tắt: Các vấn đề xã hội trong quá trình chuyển đổi và hội nhập kinh tế ở Việt Nam (Tập 1).
Nguồn: Số 5(117)/2008. Tr 74-76.
Tác giả: Nguyễn Thị Vân.
Tóm tắt: Những vấn đề xã hội học trong công cuộc đổi mới
Nguồn: Số 5(117)/2008. Tr 77-78.
Tác giả: Trần Đồng Minh.
Tóm tắt: Người nông dân và những xu hướng biến đổi của nông nghiệp, và xã hội nông thôn hiện nay
Nguồn: Số 5(117)/2008. Tr 9-22.
Tác giả: Nguyễn Đức Truyến.
Tóm tắt: Thông tin bất đối xứng giữa ngân hàng và người vay: Giải pháp từ mô hình cân bằng riêng phân
Nguồn: Số 5(117)/2008. Tr 23-31.
Tác giả: Lưu Trọng Tuấn.
Tóm tắt: Thực trạng về bạo lực gia đình từ một dự án nghiên cứu (Qua hai cộng đồng nghiên cứu ở Phú Yên và Thành phố Hồ Chí Minh).
Nguồn: Số 5(117)/2008. Tr 32-37.
Tác giả: Hà Thúc Dũng.
Công và Tư (26/01/2005)
Tóm tắt: Công và Tư
Nguồn: Số 5(117)/2008. Tr 3-8.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Toàn cầu hóa tri thức địa phương: Nghiên cứu khoa học xã hội về Đông Nam Á, 1970-2000
Nguồn: Số 5(117)/2008. Tr 66-73
Tác giả: Solvay Gerke Hans-Dieter Evers.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​