Tóm tắt: Cách tạo lập dòng thơ của một số thể thơ trong ca dao
Nguồn: Số 4(128)/2009. Tr 60-64.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà.
Tóm tắt: Diệp Minh Châu và con đường nghệ thuật cách mạng
Nguồn: Số 4(128)/2009. Tr 65-70.
Tác giả: Ngô Quang Hiển.
Phân loại tùy bút (26/01/2005)
Tóm tắt: Phân loại tùy bút
Nguồn: Số 4(128)/2009. Tr 48-59.
Tác giả: Trần Văn Minh.
Tóm tắt: Trương Tửu và việc nghiên cứu Truyện Kiều
Nguồn: Số 4(128)/2009. Tr 41-47.
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn.
Tóm tắt: Giáo sư Phạm Thiều và công tác xây dựng Thư viện Khoa học Xã hội
Nguồn: Số 4(128)/2009. Tr 71-74.
Tác giả: Phan Văn Dốp.
Tóm tắt: Hai quan điểm đối nghịch về tôn giáo: Thuyết thế tục hóa và mô hình thị trường tôn giáo
Nguồn: Số 4(128)/2009. Tr 75-83.
Tác giả: Phan Ngọc Chiến.
Tóm tắt: Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương ở Nam Bộ (Trường hợp xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang)
Nguồn: Số 4(128)/2009. Tr 84-90
Tác giả: Trần Hồng Liên.
Tóm tắt: Hoàng Thành Thăng Long
Nguồn: Số 4(128)/2009. Tr 97-98.
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Hương.
Tóm tắt: Phúc lợi xã hội trên thế giới: Quan niệm và phân loại
Nguồn: Số 4(128)/2009. Tr 12-31.
Tác giả: Trần Hữu Quang.
Tóm tắt: Vai trò của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Nguồn: Số 4(128)/2009. Tr 32-40.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu.
Tóm tắt: Tư tưởng của Phan Bội Châu về giáo dục.
Nguồn: Số 4(128)/2009. Tr 3-11.
Tác giả: Doãn Chính, Cao Xuân Long.
Tóm tắt: Lịch sử qua lời kể.
Nguồn: Số 4(128)/2009. Tr 91-96.
Tác giả: Vũ Thị Thu Thanh.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​