Tóm tắt: “Đời” - Một quan niệm nghệ thuật đặc sắc của Huy Cận
Nguồn: Số 4 (140)-2010, tr. 64-68.
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ửng .
Tóm tắt: Đề ngữ và các vai nghĩa tham thể trong câu nghi vấn tiếng Việt và tiếng Anh
Nguồn: Số 4 (140)-2010, tr. 69-77.
Tác giả: Ngô Thị Cẩm Tú .
Tóm tắt: Tìm hiểu phê bình cổ mẫu
Nguồn: Số 4 (140)-2010, tr.53-63.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân .
Tóm tắt: Địa điểm khảo cổ học Bãi Tiên (Lộc Ninh, Bình Phước)
Nguồn: Số 4 (140)-2010, tr. 78-82.
Tác giả: Lê Hoàng Phong .
Tóm tắt: Đời sống văn hóa tinh thần của công nhân ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 4 (140)-2010, tr. 83-86.
Tác giả: Trần Văn Thận .
Tóm tắt: Văn hóa và sức khỏe cộng đồng
Nguồn: Số 4 (140)-2010, tr. 96-98.
Tác giả: Lê Thị Mỹ .
Tóm tắt: Phân bố chuyển dịch đất nông nghiệp của hộ gia đình ở Tây Nam Bộ
Nguồn: Số 4 (140)-2010, tr. 24-32.
Tác giả: Lê Thanh Sang, Bùi Thế Cường. .
Tóm tắt: Phân tầng xã hội và sự hình thành tầng lớp trung lưu
Nguồn: Số 4 (140)-2010, tr. 33-42.
Tác giả: Hoàng Bá Thịnh .
Tóm tắt: Thực trạng và triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam-Campuchia
Nguồn: Số 4 (140)-2010, tr. 43-52.
Tác giả: Nguyễn Thị Vân .
Tóm tắt: Hướng đến một khái niệm khoa học về xã hội dân sự
Nguồn: Số 4 (140)-2010, tr. 10-23.
Tác giả: Trần Hữu Quang .
Tóm tắt: Về chủ nghĩa nhân đạo trong văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XVIII-nửa đầu thế kỷ XIX
Nguồn: Số 4 (140)-2010, tr. 3-9.
Tác giả: Nguyễn Viết Ngoạn .
Tóm tắt: Xu thế toàn cầu hóa trong diễn ngôn của một số phương tiện truyền thông đại chúng Hoa Kỳ: Hiện tượng lịch sử, nguyên nhân và hệ quả
Nguồn: Số 4 (140)-2010, tr. 87-95.
Tác giả: Nguyễn Hồng Sao .
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​