Tóm tắt: Hồ Biểu Chánh thuộc thế hệ những nhà văn hiện đại đầu tiên của nền văn học Việt Nam. Bản thân ông khi bắt đầu sáng tác đã ý thức được sự đổi mới cần có trong văn học. Tuy nhiên trong khuôn khổ thời đại có sự đan cài lẫn nhau giữa các giá trị Đông - Tây, sáng tác của ông vẫn còn chịu ảnh hưởng của văn học trung đại. Trong bài viết này, tác giả sẽ làm rõ những yếu tố văn chương trung đại còn tồn tại trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh qua vấn đề kết cấu và đặc điểm nội dung tác phẩm.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN HƯƠNG NGỌC
Tóm tắt: Trên cơ sở khắc họa bức tranh của nạn cường hào làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ, bài viết góp phần nhận diện sâu hơn về làng xã, vạch ra sợi dây liên hệ giữa nạn cường hào với các biến động chính trị và tình trạng suy yếu của chính quyền phong kiến qua các thế kỷ XVI-XIX, từ đó có thể rút ra những bài học kinh nghiệm trong cách thức tổ chức, quản lý làng xã, giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội ở nông thôn.
Nguồn:
Tác giả: ĐỖ ĐỨC MINH
Tóm tắt: Ngày nay, thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng công nghệ làm thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp của con người. Xu hướng trong tương lai, năng lực lao động, chứ không phải nguồn vốn sẽ trở thành nhân tố cốt lõi của nền sản xuất. Vì vậy những doanh nghiệp, tổ chức có nguồn nhân lực chất lượng sẽ chiếm ưu thế hơn trong cạnh tranh. Để chủ động về nguồn nhân lực chất lượng cao, các doanh nghiệp và trường đại học cần có sự phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, đào tạo và sử dụng lao động.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ LUYỆN
Tóm tắt: Các nghiên cứu về di cư lao động ở Việt Nam cho đến nay thường bàn về các dòng di cư nội địa hoặc di cư quốc tế theo hướng xuất khẩu lao động, ít quan tâm đến sự dịch chuyển lao động tự do giữa các nước láng giềng trong Đông Nam Á. Bài viết này cung cấp một phân tích về lao động di cư tự do trong ASEAN thông qua nghiên cứu trường hợp lao động Việt Nam tại Thái Lan. Các nội dung được phân tích trong bài gồm: động cơ di chuyển của lao động Việt Nam trong ASEAN; bối cảnh của người lao động Việt Nam tại Thái Lan; những khó khăn và rủi ro mà người lao động Việt gặp phải trên đất Thái. Thông qua các phân tích bài viết góp phần mở ra những hướng nghiên cứu về chính sách quản lý lao động di cư tự do hiện nay.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN XUÂN ANH
Tóm tắt: Du lịch được xác định là một trong hai ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh An Giang. Trong những năm qua, chính quyền tỉnh An Giang đã tập trung nguồn lực để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này và đã đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, bức tranh du lịch của An Giang hiện vẫn đang được nhìn nhận là phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Trong đó, nguồn nhân lực là một trong những lĩnh vực cần được quan tâm. Nghiên cứu của chúng tôi phác họa thực trạng về nguồn nhân lực của ngành du lịch tỉnh An Giang, qua đó bài viết đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch từ quan điểm hệ thống và lý thuyết tiếp cận.
Nguồn:
Tác giả: VÕ VĂN SEN - NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN
Tóm tắt: Nguyễn Trãi, hiệu Ức Trai (1380-1442), là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Công lao và sự nghiệp vĩ đại nhất của Nguyễn Trãi là suốt đời vì nước vì dân. Tư tưởng triết học Nguyễn Trãi về nhân dân không chỉ là sự kế thừa tư tưởng tiến bộ của dân tộc, mà còn sáng tạo, phát triển lên một tầm cao mới. Chính tư tưởng của ông đã góp phần quan trọng cho khởi nghĩa Lam Sơn đi tới thắng lợi, và để lại những bài học giá trị lịch sử cho công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam.
Nguồn:
Tác giả: HỒ THỊ HÀ
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​