Tóm tắt: NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA QUA NGÔN NGỮ
Nguồn:
Tác giả: HỒ XUÂN MAI
Tóm tắt: TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI: XU HƯỚNG TIẾP CẬN HIỆN THỰC LỊCH SỬ VÀ QUAN NIỆM VỀ HƯ CẤU NGHỆ THUẬT
Nguồn:
Tác giả: ĐOÀN THỊ HUỆ
Tóm tắt: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐÔNG DƯƠNG TẠI SÀI GÒN TỪ NĂM 1875 ĐẾN NĂM 1945
Nguồn:
Tác giả: ĐỖ THỊ MỸ HIỀN
Tóm tắt: THÁI ĐỘ CỦA CÁC GIAI TẦNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA GIÁO TRONG CÁC THẾ KỶ XVII, XVIII VÀ XIX
Nguồn:
Tác giả: 武勇 (VŨ DŨNG) - TRƯƠNG ANH THUẬN
Tóm tắt: BÀN VỀ TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU MẠNG LƯỚI XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM HIỆN NAY
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN ĐỨC CHIỆN
Tóm tắt: HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC KHU DÂN CƯ NGHÈO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ HỒNG XOAN
Tóm tắt: MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG: HIỆN TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA(1)
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ VÂN
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​