Tóm tắt: Dấu ấn văn hóa qua ngôi nhà Rường truyền thống vùng Thừa Thiên Huế
Nguồn: Số 4(152)/2011. Tr 47-52.
Tác giả: Võ Thị Thu Thủy.
Tóm tắt: Hội truyền bá Quốc ngữ Trung Kỳ 1939-1945
Nguồn: Số 4(152)/2011. Tr 53-57.
Tác giả: Lê Văn Phong.
Tóm tắt: Cộng đồng người Hoa Hải Nam ở vùng đất Hà Tiên xưa
Nguồn: Số 4(152)/2011. Tr 58-65.
Tác giả: Phan Thị Yến Tuyết.
Tóm tắt: Truyền thống đi biển của người miền Trung và thủy quân Tây Sơn
Nguồn: Số 4(152)/2011. Tr 1-7.
Tác giả: Trần Đức Cường.
Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng đáp ứng nhu cầu xã hội
Nguồn: Số 4(152)/2011. Tr 73-78.
Tác giả: Nguyễn Văn Thọ.
Tóm tắt: Cơn khủng hoảng: Từ bên ngoài và bên trong doanh nghiệp
Nguồn: Số 4(152)/2011. Tr 32-39.
Tác giả: Lưu Trọng Tuấn.
Tóm tắt: Đô thị hóa bền vững: Từ góc độ xã hội
Nguồn: Số 4(152)/2011. Tr 22-31.
Tác giả: Phan Ánh Hè.
Tóm tắt: Trẻ em có HIV ở Việt Nam: Các nhân tố xã hội ảnh hưởng đến tiếp cận chăm sóc y tế - Những ghi nhận về phương pháp và kết quả nghiên cứu từ cuộc khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 4(152)/2011. Tr 40-46.
Tác giả: Lê Thị Mỹ, France Lert.
Tóm tắt: Đặc điểm cơ bản của tư tưởng chính trị thời kỳ Tiên Tần
Nguồn: Số 4(152)/2011. Tr 17-21.
Tác giả: Võ Văn Dũng.
Tóm tắt: Vấn đề công bằng và bình đẳng trong lịch sử triết học và triết học phương Tây hiện đại
Nguồn: Số 4(151)/2011. Tr 8-16.
Tác giả: Nguyễn Gia Thơ.
Tóm tắt: Môi trường hoạt động văn nghệ hai miền Nam Bắc Trung Quốc thể qua thể thơ
Nguồn: Số 4(152)/2011. Tr 66-72.
Tác giả: Trần Phú Huệ Quang.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​