Tóm tắt: CẢM HỨNG DẤN THÂN TRONG THƠ TRẺ VIỆT NAM THỜI CHỐNG MỸ
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN BÁ LONG
Tóm tắt: HÌNH ẢNH NGƯỜI CHIẾN SĨ TRONG TRUYỆN NGẮN YÊU NƯỚC Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM 1965-1975
Nguồn:
Tác giả: BÙI THANH THẢO
Tóm tắt: KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC NGƯỜI CHĂM Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguồn:
Tác giả: TRẦN PHƯƠNG NGUYỄN
Tóm tắt: THỰC TRẠNG BÌNH ĐẰNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH NGƯỜI VIỆT – NGHIÊN CỨU TẠI MỘT XÃ NÔNG THÔN VÙNG TÂY NAM BỘ
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN TẤN DÂN
Tóm tắt: TIẾN TRÌNH THỐNG NHẤT HAI MIỀN NAM - BẮC TRÊN CÁC LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954 - 1975)
Nguồn:
Tác giả: TRẦN THỊ NHUNG
Tóm tắt: TÌM HIỂU ĐỘNG THÁI CỦA CÁC NƯỚC LỚN TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM
Nguồn:
Tác giả: TRẦN NAM TIẾN
Tóm tắt: VỊ THẾ CỦA BÌNH DƯƠNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ TỪ GÓC NHÌN ĐỊA LÝ QUÂN SỰ
Nguồn:
Tác giả: CAO PHƯƠNG THẢO
Tóm tắt: NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT LÕI TRONG ĐỔI MỚI THỂ CHẾ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY
Nguồn:
Tác giả: ĐỖ PHÚ HẢI
Tóm tắt: VẤN ĐỀ TIN ĐỒN TRONG NGHIÊN CỨU DƯ LUẬN XÃ HỘI: GỢI MỞ HƯỚNG ỨNG XỬ VỚI TIN ĐỒN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
Nguồn:
Tác giả: PHAN TÂN
Tóm tắt: XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC CÁC TẦNG LỚP XÃ HỘI Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Nguồn:
Tác giả: ĐỖ THIÊN KÍNH
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​