Tóm tắt: Khảo sát các nét nghĩa của trợ động từ “shall” TRONG HỢP ĐỒNG KINH TẾ ANH-VIỆT
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 04 năm 2013
Tác giả: TRẦN LÊ TÂM LINH
Tóm tắt: MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA THỂ LOẠI DU KÝ VIỆT NAM
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội óố 04 năm 2013
Tác giả: VÕ THỊ THANH TÙNG
Tóm tắt: TRUYỆN NHÂN VẬT THÔNG MINH LÁU LỈNH TRONG VĂN HỌC DÂN GIAN ĐÔNG Á (TRƯỜNG HỢP TRẠNG QUỲNH CỦA VIỆT NAM VÀ KIM SONDAL CỦA TRIỀU TIÊN)
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 04 năm 2014
Tác giả: NGUYỄN NGỌC CHIẾN
Tóm tắt: BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU NHÂN HỌC Ở VIỆT NAM
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 04 năm 2013
Tác giả: PHẠM THANH THÔI
Tóm tắt: HOẠT ĐỘNG CỦA TAM PHÁP TY TRIỀU NGUYỄN (1802-1885)
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 04 năm 2013
Tác giả: NGÔ ĐỨC LẬP
Tóm tắt: TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN SỰ CỦA HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 04 năm 2014
Tác giả: PHẠM TRƯỜNG SINH
Tóm tắt: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TRIẾT HỌC PHÁP QUYỀN GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831)
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 04 năm 2014
Tác giả: NGÔ THỊ MỸ DUNG
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​