Tóm tắt: Biện chứng cá nhân – xã hội trong cảm thụ thẩm mỹ
Nguồn: Số 4(80)/2005. Tr 75-81.
Tác giả: Lê Đình Lục.
Tóm tắt: Phim truyện nhựa Việt Nam – từ đầu năm 2005 nhìn lại
Nguồn: Số 4(80)/2005. Tr 66-74.
Tác giả: Trần Trọng Đăng Đàn.
Tóm tắt: Dấu ấn Edgar Allan Poe trong thơ Hàn Mạc Tử.
Nguồn: Số 4(80)/2005. Tr 82-87.
Tác giả: Đào Thị Bạch Tuyết.
Tóm tắt: Sự biến đổi tâm lý của người nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
Nguồn: Số 4(80)/2005. Tr 59-62.
Tác giả: Ngọc Lan.
Tóm tắt: Thẩm định giá là gì?
Nguồn: Số 4(80)/2005. Tr 63-65.
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Mỹ.
Tóm tắt: Thành phần kinh tế tư bản nhà nước – nhân tố phát triển của tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa
Nguồn: Số 4(80)/2005. Tr 43-52.
Tác giả: Mạc Đường.
Tóm tắt: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Tây Nguyên
Nguồn: Số 4(80)/2005. Tr 53-58.
Tác giả: Lê Văn Thanh.
Tóm tắt: “Emile, hay vấn đề giáo dục” – nổ lực của J.J. Rousseau trong việc kiến tạo mẫu người công dân cho một xã hội dân chủ lý tưởng
Nguồn: Số 4(80)/2005. Tr 37-42.
Tác giả: Dương Thị Ngọc Dung.
Tóm tắt: Biện chứng của mối quan hệ giữa chủ nô và nô lệ trong tác phẩm “Hiện tượng học tinh thần” của G.W.F. Hêghen
Nguồn: Số 4(80)/2005. Tr 31-36.
Tác giả: Nguyễn Chí Hiếu.
Tóm tắt: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên cơ sở từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nguồn: Số 4(80)/2005. Tr 18-23
Tác giả: Thái Hữu Tuấn.
Tóm tắt: Thắng lợi vĩ đại, bước ngoặt lịch sử và tiến trình đổi mới.
Nguồn: Số 4(80)/2005. Tr 3-10.
Tác giả: Hồ Sỹ Lộc.
Tóm tắt: Từ bài học về sáng tạo và nắm chắc thời cơ đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
Nguồn: Số 4(80)/2005. Tr 11-17.
Tác giả: Phan Thanh Long.
Tóm tắt: Từ quan niệm về con người lịch sử đến quan niệm về con người ở Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 4(80)/2005. Tr 24-30.
Tác giả: Nguyễn Tĩnh Gia.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​