Tóm tắt: Đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa các tổ hợp láy âm trong tiếng Khmer Nam Bộ
Nguồn: Số 4(104)/2007. Tr 45-51.
Tác giả: Nguyễn Chí Tân.
Tóm tắt: Bước đầu tìm hiểu hiện tượng từ mô phỏng âm thanh
Nguồn: Số 4(104)/2007. Tr 52-61.
Tác giả: Nguyễn Quang Minh Triết.
Tóm tắt: Giao tiếp ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp xã hội.
Nguồn: Số 4(104)/2007. Tr 41-44.
Tác giả: Đặng Quang Hoàng.
Tóm tắt: Sơ lược lịch sử nghề kim hoàn ở Việt Nam
Nguồn: Số 4(104)/2007. Tr 62-67.
Tác giả: Bùi Văn Việt.
Tóm tắt: Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam và các yếu tố tác động (tổng quan qua một số nghiên cứu gần đây)
Nguồn: Số 4(104)/2007. Tr 20-31.
Tác giả: Nguyễn Hữu Minh, Lê Ngọc Lân.
Tóm tắt: Phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo trong quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế
Nguồn: Số 4(104)/2007. Tr 15-19.
Tác giả: Nguyễn Đình Tấn.
Tóm tắt: Vấn đề của người nhập cư vào Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 4(104)/2007. Tr 32-40.
Tác giả: Trần Đan Tâm.
Tóm tắt: Truyền thống “trọng nghĩa khinh tài” của người Việt Nam Bộ thời WTO
Nguồn: Số 4(104)/2007. Tr 9-14.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Về năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị
Nguồn: Số 4(104)/2007. Tr 3-8.
Tác giả: Võ Thị Mai.
Tóm tắt: Kiến thức bản địa, sự hiểu biết và giá trị tôn giáo phục vụ hòa bình và phát triển bền vững trên cơ sở cộng đồng: đáp ứng của giáo phận Chiang Mai, Thái Lan
Nguồn: Số 4(104)/2007. Tr 73-77.
Tác giả: Niphot Thienviharn.
Tóm tắt: Chính sách của Chính phủ Philippines đối với các dân tộc bản địa
Nguồn: Số 4(104)/2007. Tr 68-72.
Tác giả: Rudy B. Rodil.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​