Tóm tắt: Khái quát hóa sự giống và khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt xét về phương diện thay đổi ngữ nghĩa
Nguồn: Số 4(116)/2008. Tr 58-61.
Tác giả: Đặng Đức Hoàng.
Tóm tắt: Sự vận dụng các phương tiện ngôn ngữ chỉ lượng trong tiếng Việt hiện đại
Nguồn: Số 4(116)/2008. Tr 50-57.
Tác giả: Nguyễn Văn Thuận.
Tóm tắt: Giá trị lịch sử và tính đương đại của một bộ luật
Nguồn: Số 4(116)/2008. Tr 62-65.
Tác giả: Bùi Xuân Đính.
Tóm tắt: Hệ thống chính quyền và chính sách cai trị thực dân thời Pháp thuộc ở Phú Yên (từ năm 1887 đến đầu những năm 1920)
Nguồn: Số 4(116)/2008. Tr 66-74.
Tác giả: Ngô Minh Sang.
Tóm tắt: Nghệ thuật múa thế giới
Nguồn: Số 4(116)/2008. Tr 89-90.
Tác giả: Từ Thị Phi Điệp.
Tóm tắt: Môi trường ở cộng đồng có thu nhập thấp (Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguồn: Số 4(116)/2008. Tr 44-49.
Tác giả: Đào Quang Bình, Lê Thị Mỹ.
Tóm tắt: Một cơ cấu dân cư tương đối cân bằng về xã hội cũng là nhân tố tạo nên vẻ đẹp văn hóa của khu đô thị mới Thủ Thiêm
Nguồn: Số 4(116)/2008. Tr 36-43.
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh.
Tóm tắt: Bản thể luận trong triết học I. Kant
Nguồn: Số 4(116)/2008. Tr 14-20.
Tác giả: Nguyễn Chí Hiếu.
Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về xã hội dân sự
Nguồn: Số 4(116)/2008. Tr 21-35.
Tác giả: Võ Khánh Vinh.
Tóm tắt: Quyết tâm chiến lược của Đảng ta trong chỉ đạo giành toàn thắng mùa Xuân 1975.
Nguồn: Số 4(116)/2008. Tr 3-5.
Tác giả: Trần Thông.
Tóm tắt: Viện Khoa học Xã hội B2 sau ngày thống nhất đất nước (12/9/1975 - 5/10/1977).
Nguồn: Số 4(116)/2008. Tr 6-13.
Tác giả: Mạc Đường.
Tóm tắt: Giáo dục công dân tại thành phố Bogota: “Một đường lối sư phạm định hướng Nhà nước pháp quyền”
Nguồn: Số 4(116)/2008. Tr 75-88.
Tác giả: Durley Mirida.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​