Tóm tắt: Sự khác biệt trong cấu trúc mô hình văn bản thư tín của Mỹ và người Nhật
Nguồn: Số 4 (164)-2012. Tr. 44-53.
Tác giả: Nguyễn Thành Lân.
Tóm tắt: Yếu tố hiện đại trong thơ lãng mạn Trung Quốc đầu thế kỷ XX
Nguồn: Số 4 (164)-2012. Tr. 34-43.
Tác giả: Đinh Phan Cẩm Vân.
Tóm tắt: Minh vương Nguyễn Phúc Chu với Phật giáo Đàng Trong
Nguồn: Số 4 (164)-2012. Tr. 61-66.
Tác giả: Trần Hồng Liên.
Tóm tắt: Tầm thức ứng xử với biển của người Khmer Nam Bộ qua lễ hội phước biển (CHRÔI - RUMCHEK) - Tiếp cận sinh thái văn hóa
Nguồn: Số 4 (164)-2012. Tr. 54-60.
Tác giả: Phan Thị Yến Tuyết.
Tóm tắt: Nâng cao chất lượng quản trị nhân sự đối với các doanh nghiệp Việt Nam
Nguồn: Số 4 (164)-2012. Tr. 79-83.
Tác giả: Nguyễn Quang Đại.
Tóm tắt: Hành trình nghiên cứu chính trị học (2006-2010)
Nguồn: Số 4 (164)-2012. Tr. 84.
Tác giả: Nguyễn Văn Thức.
Tóm tắt: Biến đổi khí hậu và những thách thức đôi với bảo vệ môi trường ở tiểu vùng sông Mekong mở rộng
Nguồn: Số 4 (164)-2012. Tr. 67-78.
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng.
Tóm tắt: Mối quan hệ cộng đồng/cá nhân - Những giá trị truyền thống và những thách thức trước xã hội hiện đại
Nguồn: Số 4 (164) - 2012. Tr. 24-33.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoài, Tô Duy Hợp.
Tóm tắt: Tìm hiểu các công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp
Nguồn: Số 4 (164)-2012. Tr. 16-23.
Tác giả: Lưu Trọng Tuấn.
Tóm tắt: Quá trình chuyển biến tư tưởng trong triết học tân thực dụng của Richard Rorty
Nguồn: Số 4 (164)-2012. Tr. 1-7.
Tác giả: Đỗ Trung Kiên.
Tóm tắt: Tư tưởng về quyền lực nhà nước ở Trung Quốc thời cổ đại
Nguồn: Số 4 (164)-2012. Tr. 8-15.
Tác giả: Võ Văn Dũng.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​