Tóm tắt: Cấu trúc tiểu loại tin quốc tế qua dữ liệu trên báo trực tuyến Hoa Kỳ
Nguồn: Số 3(127)/2009. Tr 40-49.
Tác giả: Nguyễn Hồng Sao.
Tóm tắt: Nhà văn Võ Quảng với thể loại truyện đồng thoại
Nguồn: Số 3(127)/2009. Tr 32-39.
Tác giả: Lê Nhật Ký.
Tóm tắt: Phân tích diễn ngôn thư tín thương mại tiếng Việt
Nguồn: Số 3(127)/2009. Tr 50-55.
Tác giả: Vương Thị Kim Thanh.
Tóm tắt: Kinh tế đạo đức của chủ nghĩa thực dân: Sinh tồn và chính sách cứu đói của Đông Dương thuộc Pháp thời kỳ 1906-1917
Nguồn: Số 3(127)/2009. Tr 56-77.
Tác giả: Van Nguyen-Marshall.
Tóm tắt: Niềm tin tôn giáo của tín đồ Cao Đài Tây Ninh
Nguồn: Số 3(127)/2009. Tr 78-83.
Tác giả: Tạ Quốc Trị, Nguyễn Thị Thanh Vân.
Tóm tắt: Chính sách chăm sóc cô dâu Việt Nam tại Đài Loan
Nguồn: Số 3(127)/2009. Tr 84-86.
Tác giả: Jane. Y.C.Ko.
Tóm tắt: Bảy nàng con gái của Eva
Nguồn: Số 3(127)/2009. Tr 89-90.
Tác giả: Nguyễn Khánh Trung Kiên.
Tóm tắt: Một số vấn đề về sử liệu học
Nguồn: Số 3(127)/2009. Tr 87-88.
Tác giả: Vũ Thị Thu Thanh.
Tóm tắt: Một hình thái gia đình mới ở Thụy Điển và mấy vấn đề đặt ra cho xã hội học gia đình
Nguồn: Số 3(127)/2009. Tr 10-21.
Tác giả: Mai Huy Bích.
Tóm tắt: Thực trạng nước sinh hoạt của cộng đồng dân cư vùng ven đô thành phố Cần Thơ
Nguồn: Số 3(127)/2009. Tr 25-31.
Tác giả: Lê Thế Vững.
Tóm tắt: Xây dựng đội ngũ giáo viên ở TPHCM.
Nguồn: Số 3(127)/2009. Tr 22-24.
Tác giả: Nguyễn Thành Phát.
Tóm tắt: Triết học đạo đức hiện sinh với lập trường chính trị-xã hội của J.P. Sartre
Nguồn: Số 3(127)/2009. Tr 3-9.
Tác giả: Trần Thị Điểu.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​