Tóm tắt: Con người Tây Nguyên trong sử thi
Nguồn: Số 3 (139)-2010, tr. 55-59.
Tác giả: Phạm Văn Hóa .
Tóm tắt: Hệ thống chữ viết tiếng Stiêng và vấn đề xây dựng từ điển đối chiếu Việt-Stiêng, Stiêng-Việt
Nguồn: Số 3 (139)-2010, tr. 60-68.
Tác giả: Lê Khắc Cường .
Tóm tắt: Sử dụng đại từ trong ngôn ngữ quảng cáo
Nguồn: Số 3 (139)-2010, tr. 69-77.
Tác giả: Lưu Trọng Tuấn .
Tóm tắt: Công cuộc khai thác và bảo vệ vùng biển Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn
Nguồn: Số 3 (139)-2010, tr. 78-81.
Tác giả: Đỗ Quỳnh Nga .
Tóm tắt: Tôn giáo và quá trình tộc người của cộng đồng người Chăm Việt Nam
Nguồn: Số 3 (139)-2010, tr. 82-87.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy .
Tóm tắt: Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và đóng góp của nghiên cứu định tính
Nguồn: Số 3 (139)-2010, tr. 23-34.
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tóm tắt: Một số vấn đề về cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội ở Tây Nam Bộ: Kết quả từ cuộc khảo sát định lượng năm 2008
Nguồn: Số 3 (139)-2010, tr. 35-47.
Tác giả: Bùi Thế Cường, Lê Thanh Sang. .
Tóm tắt: Quan hệ tình dục đồng giới nam và nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam
Nguồn: Số 3 (139)-2010, tr. 48-54.
Tác giả: Nguyễn Lê Hoài Anh .
Tóm tắt: Chính sách công và một số lý thuyết nghiên cứu chính sách công
Nguồn: Số 3 (139)-2010, tr. 9-22.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Diễm.
Tóm tắt: Quyền con người trong nhà nước pháp quyền
Nguồn: Số 3 (139)-2010, tr. 3-8.
Tác giả: Nguyễn Như Phát.
Tóm tắt: Một số nhận xét về tính phổ biến của quyền con người
Nguồn: Số 3 (139)-2010, tr. 88-94.
Tác giả: Eckart Klein .
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​