Tóm tắt: Trong thơ Công giáo, biểu tượng thơ có ý nghĩa quan trọng để nhà thơ thể hiện đức tin cũng như thể hiện quan niệm, triết lí về con người và cuộc đời. Tìm hiểu biểu tượng thơ giúp chúng ta hiểu được cách tiếp cận đời sống của các nhà thơ, từ đó, nắm bắt được thế giới nghệ thuật cùng những phương thức biểu đạt của thơ Công giáo Việt Nam hiện đại. Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu ý nghĩa của một số biểu tượng nổi bật của thơ Công giáo như biểu tượng máu, hồn, ánh sáng, biểu tượng cõi thiên đường, biểu tượng Chúa và thánh giá. Qua đó, làm rõ hơn vẻ đẹp riêng, độc đáo của thơ Công giáo Việt Nam.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ KIM HỒNG
Tóm tắt: Vận động nữ quyền trên báo Phụ nữ tân văn (1929-1934) đã khơi dậy một phong trào xã hội rộng lớn không chỉ vận động cho quyền và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam mà còn vận động cho quyền và sự tiến bộ của cả dân tộc Việt Nam. Phong trào này khởi phát và diễn tiến là do ảnh hưởng của phong trào nữ quyền thế giới, nhưng sự hoạt động của nó tất yếu chịu sự chi phối của quan niệm văn hóa truyền thống về giới. Vì vậy, chúng tôi tham chiếu phong trào này với phong trào nữ quyền thế giới, và với quan niệm giới trong văn hóa truyền thống để thấy rõ sự bảo lưu những yếu tố truyền thống, và chuyển biến từ truyền thống đến hiện đại của phong trào nữ quyền Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG - HUỲNH VĨNH PHÚC
Tóm tắt: Ở Cù Lao Dung có những địa danh phản ánh diễn thế tự nhiên, có những địa danh phản ánh quá trình xác lập cộng đồng xã hội. Khai thác nguồn tài liệu có tính cách địa danh học lịch sử này, đồng thời tham khảo với những nguồn sử liệu khác, chúng tôi nhận thấy giữa đất và người Cù Lao Dung đã từng hình thành, biến đổi theo một cơ chế khá tương đồng, giúp soi sáng vấn đề về lịch sử vùng đất.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Tóm tắt: Thủ Thiêm (Quận 2) là một vùng chỉ dọc mé sông Giồng Ông Tố cập sông Sài Gòn, được hình thành từ những gia đình sống bằng nghề sông nước lâu đời. Cùng với quá trình giao lưu buôn bán và định cư, tín ngưỡng thờ Bà (thờ Mẫu) hình thành với hệ thống Miễu Bà ven sông. Từ 1996, sau khi chính quyền TPHCM thực hiện chính sách quy hoạch giải tỏa vùng Thủ Thiêm, các ông thủ miếu và dân bản địa đã “tạm trú” các tượng, cơ sở thờ tự đến địa điểm khác và mong mỏi có sự khôi phục lại miếu thờ. Việc “tạm trú” đồ thờ đến các vùng lân cận thể hiện cố kết cộng đồng vẫn còn, và nơi tạm trú ấy lại là nơi để những cư dân bản địa có thể gặp nhau, sinh hoạt cộng đồng cùng nhau. Điều đó cũng cho thấy tâm thức dân gian có sức mạnh lớn trong việc lưu giữ ký ức về một vùng đất, góp phần xây dựng một lớp văn hóa và định hình giá trị sống cho cộng đồng hiện tại.
Nguồn:
Tác giả: ĐOÀN THỊ CẢNH
Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hơn 90% sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước và kinh tế nông hộ vẫn đóng vai trò chính trong cơ cấu kinh tế nông thôn. Chúng tôi giả định rằng lối ứng xử kinh tế sẽ đóng vai trò quyết định đối với sự khá lên hay giảm sút của kinh tế nông hộ. Kết quả khảo sát tại hai tỉnh Tiền Giang và An Giang cho thấy tình hình làm ăn của các nông hộ trong năm 2013 so với năm 2012 có 2,7% hộ khá hơn nhiều, 34,6% khá hơn, 34,6% bằng năm trước, 24,8% kém hơn và 3,3% kém hơn nhiều. Bài viết này khởi đi từ nội dung phỏng vấn sâu những nông dân điển hình ở An Giang năm 2012 và 2014 của hai đề tài nghiên cứu(1), đại diện cho những người nông dân giỏi kỹ thuật, đam mê nghề nông, có óc đầu tư, nhạy bén với thị trường, sẵn sàng tiếp thu cái mới, đa dạng hóa sinh kế hay chuyên môn hóa sản xuất… Mỗi chiến lược đều có thế mạnh riêng mà những nông dân này đã khá thành công trong sự lựa chọn của mình.
Nguồn:
Tác giả: PHAN THANH LỜI - TRẦN HẠNH MINH PHƯƠNG
Tóm tắt: Các nhà nghiên cứu từ lâu đã quan tâm đến cách con người suy nghĩ và do đó đã có nhiều công trình được thực hiện nhằm tìm hiểu thêm về cách con người suy nghĩ và tương tác với nhau trong môi trường xã hội. Bài viết nhằm giới thiệu đến độc giả tiếng Việt một cái nhìn rõ hơn về Lý thuyết hòa kết của Gilles Fauconnier và Mark Turner khi miêu tả các mô hình và quá trình hòa kết xảy ra bên trong bộ não con người. Bài viết cũng nhấn mạnh đến vai trò quyết định của yếu tố văn hóa khi tìm kiếm các tiêu chí để có được ánh xạ chọn lọc phù hợp đến vùng hòa kết. Do văn hóa của từng quốc gia có những đặc điểm khác nhau nên cần phải có những nghiên cứu cụ thể về tầm ảnh hưởng của văn hóa lên từng ngôn ngữ riêng biệt.
Nguồn:
Tác giả: BẠCH THỊ THU HIỀN - NGUYỄN THỊ KIỀU THU
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​