Tóm tắt: ĐÓNG GÓP CỦA LÊ THỌ XUÂN TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRƯỚC NĂM 1954
Nguồn:
Tác giả: LƯU HỒNG SƠN
Tóm tắt: NGHỆ THUẬT TRÀO TIẾU TRONG TIỂU THUYẾT MƯỜI LẺ MỘT ĐÊM CỦA HỒ ANH THÁI
Nguồn:
Tác giả: MAI TRƯƠNG HUY
Tóm tắt: BIẾN ĐỔI VỀ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI Ở MỘT XÃ NÔNG THÔN VÙNG VEN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (1975 - 2010)
Nguồn:
Tác giả: TRỊNH THỊ LỆ HÀ
Tóm tắt: ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TÂN HỌC NAM KỲ TRƯỚC NĂM 1930
Nguồn:
Tác giả: HUỲNH BÁ LỘC
Tóm tắt: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
Nguồn:
Tác giả: ĐỖ LÝ HOÀI TÂN
Tóm tắt: PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TRONG GIA ĐÌNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỪ GÓC NHÌN GIỚI
Nguồn:
Tác giả: TRẦN HẠNH MINH PHƯƠNG
Tóm tắt: TƯ TƯỞNG VỀ GIÁO DỤC CỦA PHAN CHÂU TRINH
Nguồn:
Tác giả: CAO XUÂN LONG
Tóm tắt: NHÂN HỌC VĂN HÓA: MỘT GÓC NHÌN ỨNG DỤNG
Nguồn:
Tác giả: GARY FERRARO - SUSAN ANDREATTA - Người dịch: NGUYỄN THỊ TRÚC BẠCH
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​