Tóm tắt: Ẩn dụ tri nhận trong tiêu đề báo chí thương mại tiếng Việt
Nguồn: Số 3(151)/2011. Tr 48-53.
Tác giả: Vương Thị Kim Thanh.
Tóm tắt: Đặc điểm loại hình tác gia văn học Trung đại
Nguồn: Số 3(151)/2011. Tr 35-47.
Tác giả: Nguyễn Hữu Sơn.
Tóm tắt: Đồ gốm Việt Nam qua các hiện vật khai quật ở Hoàng thành Thăng Long Hà Nộ
Nguồn: Số 3(151)/2011. Tr 54-61.
Tác giả: Nguyễn Đức Hòa.
Tóm tắt: Truyền thống sản xuất gốm đất nung của người Khmer và người Việt ở Nam Bộ: Nghiên cứu những biến đổi trong kỹ thuật chế tác và kiểu dáng sản phẩm gốm ở tỉnh Kiên Giang
Nguồn: Số 3(151)/2011. Tr 62-71.
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Hương.
Tóm tắt: Giáo dục-đào tạo Đồng bằng sông Cửu Long sau 5 năm thực hiện Quyết định 20/2006/Qđ-TTg
Nguồn: Số 3(151)/2011. Tr 81-86.
Tác giả: Bùi Ngọc Hiền.
Tóm tắt: Biến đổi thái độ về tình dục của thanh niên Việt Nam
Nguồn: Số 3(151)/2011. Tr 26-34.
Tác giả: Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Hồng.
Tóm tắt: Tiến bộ phương pháp luận về nghiên cứu giới ở Việt Nam trong thập niên 2000-2010
Nguồn: Số 3(151)/2011. Tr 16-25.
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh.
Tóm tắt: Sự thống nhất quan điểm chính trị với thế giới quan trong triết học Platon
Nguồn: Số 3(151)/2011. Tr 3-6.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy.
Tóm tắt: Sự truyền bá hệ tư tưởng Nho giáo thông qua hệ thống giáo dục khoa cử thời Lê Thánh Tông
Nguồn: Số 3(151)/2011. Tr 7-15.
Tác giả: Phạm Thị Quỳnh.
Tóm tắt: Xã hội và con người theo Berger
Nguồn: Số 3(151)/2011. Tr 72-80.
Tác giả: Trần Hữu Quang.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​