Tóm tắt: CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ QUỐC TỰ CỦA TRIỀU MINH MẠNG (1820 - 1840)
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN DUY PHƯƠNG
Tóm tắt: NGHIÊN CỨU VỀ GIA ĐÌNH VÀ CÁC LÝ THUYẾT TIẾP CẬN
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ NHUNG
Tóm tắt: NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI THƠ MỚI BÀN VỀ THƠ ĐÔNG HỒ
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN HỮU SƠN
Tóm tắt: TỪ QUAN ĐIỂM CỦA LOUIS WIRTH NHÌN VỀ LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguồn:
Tác giả: TÔN NỮ QUỲNH TRÂN
Tóm tắt: CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SINH KẾ CỦA NGƯỜI CHURU Ở LÂM ĐỒNG TRƯỚC ĐÂY VÀ HIỆN NAY
Nguồn:
Tác giả: PHẠM THANH THÔI
Tóm tắt: ĐẠO ĐỨC VÀ TRÍ TUỆ HAY LÀ GIÁ TRỊ CỦA TAM HỌC PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CUỘC SỐNG HIỆN NAY
Nguồn:
Tác giả: HÀ THÚC MINH
Tóm tắt: NHỮNG TIỀN ĐỀ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA HUỲNH THÚC KHÁNG
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN HỮU SƠN
Tóm tắt: LAO ĐỘNG NHẬP CƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Nguồn:
Tác giả: LÊ THỊ HỜ RIN
Tóm tắt: LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TÂY NAM BỘ NHÌN TỪ NĂNG LỰC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHỦ THỂ DOANH NGHIỆP
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN MAI LONG - LÊ THANH SANG
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​