Tóm tắt: CHẾ LAN VIÊN BÀN VỀ THƠ MỚI GIỮA ĐƯƠNG THỜI PHONG TRÀO THƠ MỚI
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 03 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN HỮU SƠN
Tóm tắt: MẪU ĐỀ TRONG CA DAO
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 03 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN THỊ THU HÀ
Tóm tắt: NHỮNG NGƯỜI ÂU ĐÃ THẤY PHÚ YÊN XƯA
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 03 năm 2013
Tác giả: NGUYỄN VĂN GIÁC
Tóm tắt: LỊCH SỬ KÊNH NHIÊU LỘC-THỊ NGHÈ
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 03 năm 2013
Tác giả: VŨ NHẬT TÂN
Tóm tắt: CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC CHO HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 03 năm 2013
Tác giả: BÙI XUÂN ĐỨC
Tóm tắt: XUNG ĐỘT VAI TRÒ CÔNG VIỆC-GIA ĐÌNH Ở NỮ DOANH NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 03 năm 2013
Tác giả: LÊ THỊ MAI
Tóm tắt: GÓP PHẦN TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG CỦA PHAN BỘI CHÂU
Nguồn: Tập chí Khoa Học Xã Hội số 03 năm 2013
Tác giả: CAO XUÂN LONG - LẠI VĂN NAM
Tóm tắt: VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHUNG HÌNH TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI
Nguồn: Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 03 năm 2013
Tác giả: LÊ MINH TIẾN
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​