Tóm tắt: Mối quan hệ giữa ngữ âm tiếng Việt Nam Bộ ở một số địa bàn và vấn đề chính tả trong nhà trường
Nguồn: Số 3+4(91+92)/2006. Tr 60-67.
Tác giả: Huỳnh Thị Nhĩ.
Tóm tắt: Tích cực hóa hoạt động của sinh viên trong giờ học các môn khoa học Ngữ văn
Nguồn: Số 3+4(91+92)/2006. Tr 45-52.
Tác giả: Dương Thị Hồng Hiếu.
Tóm tắt: Vài nhận xét về danh ngữ cố định chỉ nghề nghiệp trong tiếng Việt (so sánh với một số đơn vị tương đương trong tiếng Anh)
Nguồn: Số 3+4(91+92)/2006. Tr 68-75.
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền.
Tóm tắt: Luật tục M’nông và ảnh hưởng của nó đối với quá trình thực thi pháp luật của người M’nông hiện nay
Nguồn: Số 3+4(91+92)/2006. Tr 81-87.
Tác giả: Võ Công Khôi.
Tóm tắt: Căn cứ địa cách mạng tỉnh Daclak qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và vai trò của nó đối với các tỉnh Tây Nguyên
Nguồn: Số 3+4(91+92)/2006. Tr 76-80.
Tác giả: Lê Công Hương.
Tóm tắt: Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở Thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp
Nguồn: Số 3+4(91+92)/2006. Tr 34-40.
Tác giả: Tăng Hữu Phong.
Tóm tắt: Giải pháp về xóa đói giảm nghèo trong cộng đồng dân tộc Khmer đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: Số 3+4(91+92)/2006. Tr 26-33.
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn.
Tóm tắt: Một số tác động của toàn cầu hóa đến an ninh các quốc gia và khu vực
Nguồn: Số 3+4(91+92)/2006. Tr 19-25.
Tác giả: Mạnh Ngọc Hùng.
Tóm tắt: Tìm hiểu khái niệm “Anomie”
Nguồn: Số 3+4(91+92)/2006. Tr 41-44.
Tác giả: Lê Minh Tiến.
Tóm tắt: Một số vấn đề đặt ra trong thực hiện công bằng xã hội ở nước ta hiện nay
Nguồn: Số 3+4(91+92)/2006. Tr 3-8.
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàn.
Tóm tắt: Vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh về tạo lực, tạo thế, tạo thời cơ trong tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam
Nguồn: Số 3+4(91+92)/2006. Tr 9-12.
Tác giả: Trần Vọng.
Tóm tắt: Phan Chu Trinh – cuộc đời và sự nghiệp
Nguồn: Số 3+4(91+92)/2006. Tr 13-18.
Tác giả: Đinh Xuân Lâm.
Tóm tắt: Randall Collins: Xã hội học về đấng tối cao
Nguồn: Số 3+4(91+92)/2006. Tr 88-91.
Tác giả: Bùi Thế Cường.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​