Tóm tắt: Ca trù xưa và nay tại Sài Gòn, một mạch ngầm của ca trù truyền thống
Nguồn: Số 3(103)/2007. Tr 42-48.
Tác giả: Nguyễn Nhã.
Tóm tắt: Các thuộc tính ngữ nghĩa của động từ chỉ vị trí trong tiếng Anh
Nguồn: Số 3(103)/2007. Tr 49-53.
Tác giả: Nguyễn Thái Ân.
Tóm tắt: Ca Văn Thỉnh – một tấm gương sáng về tinh thần phục vụ nhân dân, một nhân cách cao đẹp và nhân hậu
Nguồn: Số 3(103)/2007. Tr 22-23.
Tác giả: Vũ Hồng Thanh.
Tóm tắt: Ca Văn Thỉnh – một trí thức yêu nước tiêu biểu của Nam Bộ
Nguồn: Số 3(103)/2007. Tr 24-28
Tác giả: Mạc Đường.
Tóm tắt: Ca Văn Thỉnh, con người và sự nghiệp
Nguồn: Số 3(103)/2007. Tr 17-21.
Tác giả: Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ.
Tóm tắt: Đóng góp của Ca Văn Thỉnh trong nghiên cứu văn học
Nguồn: Số 3(103)/2007. Tr 29-33.
Tác giả: Ngô Quang Hiển.
Tóm tắt: Phố cảng Thanh Hà trong bối cảnh phát triển thương mại Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII
Nguồn: Số 3(103)/2007. Tr 54-59.
Tác giả: Đỗ Bang.
Tóm tắt: Kinh nghiệm của Trung Quốc về đổi mới các loại thuế khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)
Nguồn: Số 3(103)/2007. Tr 34-38.
Tác giả: Đào Đăng Kiên.
Tóm tắt: Từ sự phức tạp trong cơ cấu kinh tế-xã hội đến xung đột xã hội
Nguồn: Số 3(103)/2007. Tr 39-41.
Tác giả: Đặng Phú Thâu.
Tóm tắt: Nắm vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường
Nguồn: Số 3(103)/2007. Tr 3-6.
Tác giả: Bùi Thanh Xuyên.
Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất cơ bản của con người trong xã hội mới
Nguồn: Số 3(103)/2007. Tr 7-11.
Tác giả: Lê Thị Hương.
Tóm tắt: Tư tưởng thời thế của Nguyễn Trãi qua tác phẩm Quân trung từ mệnh tập
Nguồn: Số 3(103)/2007. Tr 12-16.
Tác giả: Lương Minh Cừ, Nguyễn Thị Hương.
Tóm tắt: Vốn xã hội và đo lường vốn xã hội
Nguồn: Số 3(103)/2007. Tr 72-77.
Tác giả: Lê Minh Tiến.
Tóm tắt: Phương pháp tiếp cận vùng trong nghiên cứu và trong chính sách phát triển ở Québec
Nguồn: Số 3(103)/2007. Tr 60-71.
Tác giả: Nguyễn Đức Truyến.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​