Tóm tắt: Đời và thơ Lý Tử Tấn (1378-1457)
Nguồn: Số 3(115)/2008. Tr 54-61.
Tác giả: Nguyễn Hữu Sơn.
Tóm tắt: Ngôn ngữ và sự đồng hóa nhận thức thẩm mỹ trong sáng tác văn chương
Nguồn: Số 3(115)/2008. Tr 39-47.
Tác giả: Nguyễn Lai.
Tóm tắt: Sự ảnh hưởng của chuyển di ngôn ngữ đến việc học thì quá khứ đơn trong tiếng Anh
Nguồn: Số 3(115)/2008. Số 48-53.
Tác giả: Đào Thị Thanh Hiền.
Tóm tắt: Tính đa dạng và phong phú của nữ thần ở Việt Nam
Nguồn: Số 3(115)/2008. Tr 69-72.
Tác giả: Nguyễn Đức Lữ.
Tóm tắt: Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ (trường hợp ngành Lịch sử).
Nguồn: Số 3(115)/2008. Tr 78-81.
Tác giả: Nguyễn Công Bình.
Tóm tắt: Vòng thành đá trắng ở Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu): Di tích thành cổ duy nhất còn lại ở Nam bộ
Nguồn: Số 3(115)/2008. Tr 62-68.
Tác giả: Đào Linh Côn.
Tóm tắt: Một số gợi ý về cách viết điểm sách
Nguồn: Số 3(113)/2008. Tr 82-86.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Diễm.
Tóm tắt: Những nghiên cứu xã hội học trong thời kỳ Đổi Mới
Nguồn: Số 3(115)/2008. Tr 87-89.
Tác giả: Lê Thị Mỹ.
Tóm tắt: Phát triển kinh tế du lịch với bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc ở Tây Nguyên
Nguồn: Số 3(115)/2008. Tr 32-38.
Tác giả: Trần Văn Phương.
Tóm tắt: Quan sát xã hội học về biến đổi xã hội ở một làng Việt cổ truyền châu thổ sông Hồng sau mươi hai năm Đổi Mới
Nguồn: Số 3(115)/2008. Tr 14-25.
Tác giả: Nguyễn Đức Chiện.
Tóm tắt: Qui chế dân chủ cơ sở tại Việt Nam – nội dung và những vấn đề
Nguồn: Số 3(115)/2008. Tr 26-31.
Tác giả: Đinh Công Tuấn.
Tóm tắt: Biến thiên của gia đình và chữ hiếu
Nguồn: Số 3(115)/2008. Tr 3-13.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Nghiên cứu xã hội học tại Nhật Bản
Nguồn: Số 3(115)/2008. Tr 73-77.
Tác giả: Lê Minh Tiến.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​