Tóm tắt: Nghĩa ẩn dụ của cụm từ cố định tiếng Việt có chứa thành tố "đầu" (so sánh với tiếng Anh)
Nguồn: Số 3 (163)-2012. Tr. 48-55.
Tác giả: Đặng Đức Hoàng.
Tóm tắt: Thân phận người nông dân Nam Bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh
Nguồn: Số 3 (163)-2012. Tr. 39-47.
Tác giả: Huỳnh Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Nở.
Tóm tắt: Cảm nghĩ về Giáo sư Ca Văn Thỉnh - Viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học xã hội miền Nam
Nguồn: Số 3 (163)-2012. Tr. 71-73.
Tác giả: Mai Thị Mỹ Vị.
Tóm tắt: Cuộc chiến thương mại của chính quyền chúa Nguyễn xứ Đàng Trong (qua Đại Nam Thực lục tiền biên)
Nguồn: Số 3 (163)-2012. Tr. 63-70.
Tác giả: Nguyễn Văn Giác.
Tóm tắt: Một nhận xét về diễn trình quan hệ Pháp-Việt Nam từ giữa thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX
Nguồn: Số 3 (163)-2012. Tr. 56-62.
Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng.
Tóm tắt: Pháp luật về giáo dục văn hóa và dạy nghề cho phạm nhân là người chưa thành niên
Nguồn: Số 3 (163)-2012. Tr. 74-76.
Tác giả: Vũ Quốc Doanh.
Tóm tắt: Xã hội học về dư luận xã hội
Nguồn: Số 3 (163)-2012. Tr. 77-78.
Tác giả: Trần Thanh Hồng Lan.
Tóm tắt: Chợ trong sự phát triển của nông thôn Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 3 (163)-2012. Tr. 27-31.
Tác giả: Đinh Văn Liên.
Tóm tắt: Nghiên cứu sơ bộ một nền kinh tế tăng trưởng nhanh (trường hợp tỉnh Bình Dương năm 2000-2010)
Nguồn: Số 3 (163)-2012. Tr. 22-26.
Tác giả: Mạc Đường.
Tóm tắt: Sức mạnh của những liên hệ yếu: Nghiên cứu trường hợp tìm kiếm việc làm của người chấp hành xong hình phạt tù ở Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 3 (163)-2012. Tr. 32-38.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hòa.
Tóm tắt: Tư tưởng khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của Phan Châu Trinh
Nguồn: Số 3 (163)-2012. Tr. 13-21.
Tác giả: Trần Mai Ước.
Tóm tắt: Vấn đề con người trong triết học Feuerbach - cách tiếp cận giá trị
Nguồn: Số 3 (163)-2012. Tr. 1-12.
Tác giả: Đinh Ngọc Thạch.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​