Tóm tắt: Nghĩa biểu trưng của từ mô phỏng âm thanh trong tiếng Việt
Nguồn: Số 2(126)/2009. Tr 50-57.
Tác giả: Nguyễn Quang Minh Triết.
Tóm tắt: Ngôn ngữ, văn hóa và việc dạy-học ngoại ngữ
Nguồn: Số 2(126)/2009. Tr 44-49.
Tác giả: Huỳnh Thị Nhĩ.
Tóm tắt: Quan niệm nghệ thuật về con người của tiểu thuyết lịch sử từ đầu thế kỷ XX đến 1945
Nguồn: Số 2(126)/2009. Tr 36-43.
Tác giả: Bùi Văn Lợi.
Tóm tắt: Về những thành đất đắp hình tròn mới được phát hiện ở Bình Phước
Nguồn: Số 2(126)/2009. Tr 58-62.
Tác giả: Nguyễn Khải Quỳnh.
Tóm tắt: Cuộc chiến giữa Israel và Palestine
Nguồn: Số 2(126)/2009. Tr 75-77.
Tác giả: Lê Thị Ngọc Hạnh.
Tóm tắt: Phân tích dữ liệu nghiên cứu khoa học SPSS
Nguồn: Số 2(126)/2009. Tr 73-74.
Tác giả: Hà Thúc Dũng.
Tóm tắt: Đưa các tập đoàn quay lại bàn đàm phán: Cần thiết phải có tham dự của công nhân và giám sát của địa phương
Nguồn: Số 2(126)/2009. Tr 15-19.
Tác giả: Angie Ngọc Trần.
Tóm tắt: Một số vấn đề về nghiên cứu bạo lực gia đình ở Việt Nam
Nguồn: Số 2(126)/2009. Tr 26-35.
Tác giả: Hoàng Bá Thịnh.
Tóm tắt: Xã hội học: những đòi hỏi và thực tiễn
Nguồn: Số 2(126)/2009. Tr 20-25.
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tóm tắt: Tìm hiểu dung hợp Tam giáo trong một số tác phẩm của Mạc Thiên Tích
Nguồn: Số 2(126)/2009. Tr 8-14.
Tác giả: Lê Thị Hồng.
Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân
Nguồn: Số 2(126)/2009. Tr 3-7.
Tác giả: Huỳnh Thành Lập.
Tóm tắt: Sách giáo khoa toán không trung tính và hệ thống giới trong bộ sách dành cho giáo dục tiểu học ở các quốc gia châu Phi nói tiếng Pháp
Nguồn: Số 2(126)/2009. Tr 63-72
Tác giả: Carole Brugeilles Sylvie Cromer.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​