Tóm tắt: Chekhov với bạn đọc Sài Gòn hôm qua và bạn đọc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay
Nguồn: Số 2 (138)-2010, tr.47-55.
Tác giả: Phạm Thị Phương.
Tóm tắt: Khen và các hành động liên quan trong tiếng Anh và Việt
Nguồn: Số 2 (138)-2010, tr.56-63.
Tác giả: Trần Kim Hằng.
Tóm tắt: Thanh bằng và vần bằng trong thơ Bích Khê
Nguồn: Số 2 (138)-2010, tr. 41-46.
Tác giả: Lý Toàn Thắng.
Tóm tắt: Gia đình của người Churu (Nghiên cứu trường hợp ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)
Nguồn: Số 2 (138)-2010, tr. 72-87.
Tác giả: Võ Tấn Tú.
Tóm tắt: Học tập trong tù – Một hình thức giáo dục đặc biệt của cách mạng Việt Nam (1930-1945)
Nguồn: Số 2 (138)-2010, tr.64-71.
Tác giả: Trịnh Thị Lệ Hà.
Tóm tắt: Khoa học xã hội Đồng bằng sông Cửu Long góp phần vào sự phát triển vùng giai đoạn 2011-2015
Nguồn: Số 2 (138)-2010, tr. 3-14.
Tác giả: Bùi Thế Cường.
Tóm tắt: Biên niên sử thế giới - Từ tiền sử đến hiện đại
Nguồn: Số 2 (138)-2010, tr. bìa 3.
Tác giả: Phan Kim Thoa.
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tầng xã hội: từ lý thuyết đến đo lường thực nghiệm
Nguồn: Số 2 (138)-2010, tr. 31-40.
Tác giả: Lê Thanh Sang.
Tóm tắt: Dân chủ cơ sở ở nông thôn Nam Bộ trong thời kỳ Đổi mới (Qua một kết quả khảo sát)
Nguồn: Số 2 (138)-2010, tr. 24-30.
Tác giả: Nguyễn Tuấn Triết.
Tóm tắt: Góp phần tìm hiểu quan niệm của Mác về xã hội dân sự
Nguồn: Số 2 (138)-2010, tr. 15-23.
Tác giả: Chu Văn Tuấn.
Tóm tắt: Phân tích nhóm chiến lược
Nguồn: Số 2 (138)-2010, tr. 88-103.
Tác giả: Hans-Dieter Evers Solvay Gerke.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​