Tóm tắt: PHONG CÁCH KHẢO CỨU VĂN HÓA CỦA PHẠM ĐÌNH HỔ QUA VŨ TRUNG TÙY BÚT
Nguồn:
Tác giả: ĐOÀN THỊ CẢNH
Tóm tắt: THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG HỌC SINH TIỂU HỌC (Trường hợp huyện Cần Đước, tỉnh Long An)
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN HOÀNG DUNG
Tóm tắt: CHỢ LÀNG XÃ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI XƯA
Nguồn:
Tác giả: LÊ QUANG CẦN
Tóm tắt: CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TRÊN VÙNG ĐẤT NAM BỘ THỜI NHÀ NGUYỄN - CƠ SỞ CHO SỰ HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA THỜI THUỘC PHÁP
Nguồn:
Tác giả: TRẦN THUẬN
Tóm tắt: KHẢO CỔ HỌC ĐÔ THỊ SÀI GÒN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ HẬU
Tóm tắt: TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN CÓ SỰ THAM GIA VÀ HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN NGỌC DIỄM
Tóm tắt: BIẾN ĐỔI XÃ HỘI CỦA BUÔN LÀNG TÂY NGUYÊN: HAI CHIỀU KÍCH THEN CHỐT
Nguồn:
Tác giả: TRẦN HỮU QUANG
Tóm tắt: ĐỊNH CHẾ XÃ HỘI PHI CHÍNH THỨC: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN XÃ HỘI Ở TÂY NGUYÊN
Nguồn:
Tác giả: TRẦN HỮU QUANG
Tóm tắt: PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI GIA RAI VÀ TRƯỜNG VĂN HÓA TỘC NGƯỜI(Nghiên cứu trường hợp làng Greo Pết, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai)
Nguồn:
Tác giả: VŨ NGỌC XUÂN ÁNH
Tóm tắt: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỰC HIỆN QUYỀN ĐƯỢC BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN VĂN MINH
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​