Tóm tắt: Ẩn dụ “sức khỏe” trong miền kinh tế-xã hội
Nguồn: Số 2(150)/2011. Tr 45-50.
Tác giả: Bạch Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Kiều Thu.
Tóm tắt: Không gian Côn Sơn trong thơ Nguyễn Trãi
Nguồn: Số 2(150)/2011. Tr 39-44.
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Hoa.
Tóm tắt: Lời cúng trong lễ bỏ mả (soi) – loại hình văn học dân gian đặc biệt của người Giarai
Nguồn: Số 2(150)/2011. Tr 51-59.
Tác giả: Nguyễn Đức Dũng, Vũ Thị Hoa Ban.
Tóm tắt: Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca nhạc tài tử và sân khấu cải lương
Nguồn: Số 2(150)/2011. Tr 32-38.
Tác giả: Huỳnh Quốc Thắng.
Tóm tắt: Quá trình khai thác và thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của triều Nguyễn
Nguồn: Số 2(150)/2011. Tr 60-66.
Tác giả: Đỗ Bang.
Tóm tắt: Tính giản dị trong giáo luật và giáo lễ của đạo Hòa Hảo
Nguồn: Số 2(150)/2011. Tr 67-71.
Tác giả: Võ Văn Thắng, Đỗ Anh Thư.
Tóm tắt: Sự tham gia của các mạng lưới tổ chức và diễn đàn quốc tế trong quá trình phát triển và hội nhập của khoa học xã hội Việt Nam.
Nguồn: Số 2(150)/2011. Tr 80-83.
Tác giả: Đặng Nguyên Anh.
Tóm tắt: Vài suy nghĩ về: Phát triển nông nghiệp Việt Nam trong thế kỷ XXI
Nguồn: Số 2(150)/2011. Tr 84.
Tác giả: Nguyễn Thị Vân.
Tóm tắt: Việc làm phi chính thức ở Thành phố Hồ Chí Minh từ góc nhìn lịch sử-văn hóa
Nguồn: (Số 2(150)/2011. Tr 24-31)
Tác giả: Nguyễn Thị Hậu
Tóm tắt: Viết thêm về quy hoạch Coffyn 1862
Nguồn: ( Số 2(150)/2011. Tr 16-23)
Tác giả: Tôn Nữ Quỳnh Trân
Tóm tắt: Francis Bacon và sự xác lập phương pháp luận quy nạp khoa học
Nguồn: (Số 2(150)/2011. Tr 1-7)
Tác giả: Lê Thị Huyền
Tóm tắt: Nghĩ tiếp về nghiên cứu thiền học và mỹ học thiền ở nước ta
Nguồn: ( Số 2(150)/2011. Tr 8-15)
Tác giả: Võ Phước Lộc
Tóm tắt: Mười tác phẩm quan trọng nhất của xã hội học trong thế kỷ XX
Nguồn: Số 2(150)/2011. Tr 72-79.
Tác giả: Lê Minh Tiến.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​