Tóm tắt: CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA MIẾU NHỊ PHỦ TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA NGƯỜI HOA PHÚC KIẾN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguồn:
Tác giả: ĐẶNG HOÀNG LAN
Tóm tắt: MỘT SỐ HÌNH THỨC NGỮ PHÁP CÓ SỨC TÁC ĐỘNG TRONG THƠ
Nguồn:
Tác giả: TRẦN THANH BÌNH
Tóm tắt: NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI: HỘI NHẬP XÃ HỘI VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA
Nguồn:
Tác giả: LÊ THỊ MAI
Tóm tắt: TÌM HIỂU MỐI LIÊN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC VÀ ẨN DỤ
Nguồn:
Tác giả: BẠCH THỊ THU HIỀN - NGUYỄN THỊ KIỀU THU
Tóm tắt: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG MINH HƯƠNG QUA SÁCH ĐẠI NAM THỰC LỤC
Nguồn:
Tác giả: LÊ THỊ VĨ PHƯỢNG
Tóm tắt: TƯ TƯỞNG VÀ THẨM MỸ TRONG HỆ THỐNG CẤU TRÚC HÌNH TƯỢNG NHẬT KÝ TRONG TÙ CỦA HỒ CHÍ MINH
Nguồn:
Tác giả: HOÀNG TRỌNG QUYỀN
Tóm tắt: CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN LÀ BẰNG CHỨNG XÁC THỰC KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA - TRƯỜNG SA
Nguồn:
Tác giả: ĐỖ BANG
Tóm tắt: ADOLPHE QUÉTELET VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP TRONG XÃ HỘI HỌC
Nguồn:
Tác giả: LÊ MINH TIẾN
Tóm tắt: BÀI TOÁN LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT - TIÊU THỤ LÚA GẠO Ở TÂY NAM BỘ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ MONG THỌ A, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG
Nguồn:
Tác giả: LÊ THANH SANG - NGUYỄN ĐẶNG MINH THẢO
Tóm tắt: VẤN ĐỀ SẢN XUẤT BỀN VỮNG LÚA GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nguồn:
Tác giả: NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN
Tóm tắt: KINH NGHIỆM TỪ XÃ HỘI GIÀ HÓA CỦA NHẬT BẢN QUA SÁCH CỦA TOMINAGA KENICHI
Nguồn:
Tác giả: TERAMOTO MINORU
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​