Tóm tắt: Văn hóa Việt Nam trong giao lưu văn hóa quốc tế.
Nguồn: Số 2(114)/2008. Tr 28-32.
Tác giả: Vũ Minh Tâm.
Tóm tắt: Để giúp người nước ngoài học tiếng Việt Sài Gòn
Nguồn: Số 2(114)/2008. Tr 39-44.
Tác giả: Tô Đình Nghĩa.
Tóm tắt: Thái độ ứng xử với tự nhiên của người Việt ở Bắc bộ.
Nguồn: Số 2(114)/2008. Tr 33-38.
Tác giả: Trần Thúy Anh.
Tóm tắt: Khai quật Di tích mộ Cự Thạch Hàng Gòn năm 2007
Nguồn: Số 2(114)/2008. Tr 45-52.
Tác giả: Phạm Quang Sơn.
Tóm tắt: Nghiên cứu cự thạch ở Việt Nam và Đông Nam
Nguồn: Số 2(114)/2008. Tr 53-58.
Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dung.
Tóm tắt: Đồ gốm ở Di tích mộ Cự Thạch Hàng Gòn, đợt khai quật 2007
Nguồn: Số 2(114)/2008. Tr 59-64.
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Hương.
Tóm tắt: Thực trạng giáo dục và đào tạo ở người Chơ-ro
Nguồn: Số 2(114)/2008. Tr 65-68.
Tác giả: Nguyễn Tuấn Triết.
Tóm tắt: Ảnh hưởng của chức năng đô thị đối với tăng trưởng đô thị ở Việt Nam
Nguồn: Số 2(114)/2008. Tr 9-17.
Tác giả: Lê Thanh Sang.
Tóm tắt: Vài nét về tình hình nông dân không đất và nông dân thiếu đất sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long
Nguồn: Số 2(114)/2008. Tr 18-27.
Tác giả: Nguyễn Bách Khoa.
Tóm tắt: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 2(114)/2008. Tr 3-8.
Tác giả: Lương Thùy Liên.
Tóm tắt: Lý thuyết chọn lựa hợp lý và việc giải thích hiện tượng tôn giáo
Nguồn: Số 2(114)/2008. Tr 69-79.
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​