Tóm tắt: Nhìn lại khả năng tác động của thơ ca Việt Nam
Nguồn: Số 2 (162)-2012. Tr. 41-45.
Tác giả: Trần An Bình.
Tóm tắt: Ứng dụng việc so sánh hiện tượng chuyển nghĩa của từ chỉ số lượng trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt và tiếng Anh vào hoạt động giảng dạy và dịch thuật
Nguồn: Số 2 (162)-2012. Tr. 46-55.
Tác giả: Trần Thị Quỳnh Lê.
Tóm tắt: Ảnh hưởng của "Thần ngoại" đến tâm linh của người Việt thời Lý
Nguồn: Số 2 (162)-2012. Tr. 56-63.
Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Đức Dũng, Lê Thị Huyền.
Tóm tắt: Học vấn và nghề nghiệp qua thái độ người dân tại hai cộng đồng tôn giáo khác nhau ở miền Tây Nam Bộ
Nguồn: Số 2 (162)-2012. Tr. 64-72.
Tác giả: Phan Thanh Lời.
Tóm tắt: Một số vấn đề về áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ
Nguồn: Số 2 (162)-2012. Tr. 64-72.
Tác giả: Lê Hữu Hòa.
Tóm tắt: Từ bài thơ "Bài học đầu cho con" đến ca khúc "Quê hương"
Nguồn: Số 2 (162)-2012. Tr. 79.
Tác giả: Nguyễn Văn Thức.
Tóm tắt: Hợp tác xã trong ngành giao thông vận tải hiện nay ở nước ta
Nguồn: Số 2 (162)-2012. Tr. 24-26.
Tác giả: Trần Ngọc Hạnh.
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng thích nghi văn hóa của người nhập cư Việt Nam tại Hàn Quốc
Nguồn: Số 2 (162)-2012. Tr. 27-40.
Tác giả: Ahn Kyong Hwan.
Tóm tắt: Nhu cầu về tín dụng của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa
Nguồn: Số 2 (162)-2012. Tr. 16-23.
Tác giả: Nguyễn Quốc Bình.
Tóm tắt: Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học Nguyễn Trãi
Nguồn: Số 2 (1620-2012. Tr. 1-10.
Tác giả: Bùi Trọng Bắc.
Tóm tắt: Quan niệm về "người thầy" và "trường học thực nghiệm" của John Dewey
Nguồn: Số 2 (1620-2012. Tr. 11-15.
Tác giả: Nguyễn Thị Luyện.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​