Tóm tắt: Một số vấn đề đặt ra trong phát triển thị trường sản phẩm văn hóa, nghệ thuật ở nước ta hiện nay
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 48-53.
Tác giả: Phạm Duy Đức.
Tóm tắt: Tiểu thuyết quốc ngữ Nam bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX trong mối tương quan với tiểu thuyết các nước Đông Nam Á
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 54-62.
Tác giả: Hà Thanh Vân.
Tóm tắt: Phân tích phong cách trong dịch thuật văn bản khoa học
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 63-68.
Tác giả: Lưu Trọng Tuấn.
Tóm tắt: Vai trò của một số phương tiện tình thái cuối câu trong phương ngữ Nam Bộ
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 69-76.
Tác giả: Nguyễn Văn Thuận.
Tóm tắt: Người Chăm ở Phú Yên-Bình Định
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 84-93.
Tác giả: Lý Hoàng Nam.
Tóm tắt: Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong quan hệ nhà nước - người dân: Truờng hợp người Chơ-ro ở Bà Rịa Vũng Tàu
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 77-83.
Tác giả: Nguyễn Tuấn Triết.
Tóm tắt: Barack Obama với hy vọng táo bạo.
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 94-95.
Tác giả: Trần Đồng Minh.
Tóm tắt: Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ ở Việt Nam
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 96.
Tác giả: Hồ Xuân Mai.
Tóm tắt: Người Kơho ở Việt Nam - Góc nhìn nhân học về dân tộc và văn hóa
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 97-98.
Tác giả: Phan Thành Lời.
Tóm tắt: Người cao tuổi với vấn đề chăm sóc sức khỏe
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 43-47.
Tác giả: Văn Thị Ngọc Lan.
Tóm tắt: Áp dụng CVM để định giá cấp nước nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long: Trường hợp xã Phước Vĩnh Đông.
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 33-42.
Tác giả: Bùi Đức Kính.
Tóm tắt: Đô thị Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện tại và ý tưởng dự phóng cho tương lai
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 16-23.
Tác giả: Nguyễn Minh Hòa.
Tóm tắt: Từ lúa sang tôm: rủi ro, những vấn đề sinh thái và xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 24-32.
Tác giả: Ngô Thị Phương Lan.
Tóm tắt: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 55 năm xây dựng và phát triển.
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 3-11.
Tác giả: Đỗ Hoài Nam.
Tóm tắt: Một số đặc điểm về hình thức dân chủ đầu tiên trong xã hội Hy Lạp cổ đại
Nguồn: Số 1(125)/2009. Tr 12-15.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​