Tóm tắt: Lý thuyết về sự chuyển đổi ngữ nghĩa của tiếng Việt và việc dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 48-53.
Tác giả: Đặng Đức Hoàng.
Tóm tắt: Mối quan hệ giữa thơ ca và hội họa từ Trung Quốc đến Việt Nam
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 39-47.
Tác giả: Lưu Hồng Sơn.
Tóm tắt: Thành phần ngoại vi của lời yêu cầu trong tiếng Anh và tiếng Việt (Bình diện lý thuyết hành động ngôn từ)
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 54-62.
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Lâm.
Tóm tắt: Thể tài phóng sự tiểu thuyết và tiểu thuyết phóng sự trong văn học Việt Nam 1930-1945
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 34-38.
Tác giả: Nguyễn Hoài Thanh.
Tóm tắt: Khảo cổ học tiền sử Đông Nam Bộ - Đặc trưng di tích-di vật-niên đại và tiến trình phát triển
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 77-88.
Tác giả: Lê Hoàng Phong.
Tóm tắt: Tình cảm gia đình, cộng đồng, tôn giáo của người Chăm Việt Nam
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 73-76.
Tác giả: Tạ Quốc Trị.
Tóm tắt: Vài suy nghĩ về cuộc Đồng Khởi ở miền Nam năm 1960
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 63-72.
Tác giả: Trần Thị Nhung.
Tóm tắt: Dân tộc Khmer Nam Bộ
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 107.
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Trinh.
Tóm tắt: Lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 105-106.
Tác giả: Nguyễn Văn Thức.
Tóm tắt: Lý luận-phê bình văn học thế giới thế kỷ XX
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. bìa 3.
Tác giả: Phan Kim Thoa.
Tóm tắt: Tiến trình, kết quả và định hướng nghiên cứu nhằm hoàn thiện chữ viết và biên soạn từ điển tiếng Ra glai
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 89-100.
Tác giả: Nguyễn Kiên Trường.
Tóm tắt: Cơ chế pháp lý và các tổ chức xã hội góp phần điều hòa mối quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 18-26.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu, Bùi Thế Cường, Lê Thanh Sang.
Tóm tắt: Những nguyên nhân dẫn tới xu hướng nhân văn hóa các hoạt động kinh doanh trong xã hội hiện đại
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 27-33.
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Tóm tắt: Nhà Nho và nhà Nho tài tử Nguyễn Công Trứ
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 13-17.
Tác giả: Nguyễn Viết Ngoạn.
Tóm tắt: Tính siêu việt và tính trần tục trong quan niệm “lý” và “dục”, “nghĩa” và “lợi” của Nho giáo
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 3-12.
Tác giả: Hà Thúc Minh.
Tóm tắt: Khoảng cách giữa phản biện và cầm quyền của đảng cánh tả
Nguồn: Số 1 (137)-2010, tr. 101-104.
Tác giả: Trần Văn Hải.
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​