Tóm tắt: Phần lớn tài liệu sưu khảo, công trình nghiên cứu về các tôn giáo bản địa ở Nam Bộ nói chung, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương nói riêng, chỉ đề cập đến đạo Bửu Sơn Kỳ Hương do Đoàn Văn Huyên (Đoàn Minh Huyên) sáng lập. Tuy nhiên, trong quá trình hình thành và phát triển, tôn giáo này đã xuất hiện nhiều chi phái, trong đó có chi phái Bửu Sơn Kỳ Hương Thường Lạc. Kế thừa về tư tưởng giáo lý từ Bửu Sơn Kỳ Hương của Đoàn Minh Huyên nhưng Bửu Sơn Kỳ Hương Thường Lạc có sự khác biệt. Bài viết tìm hiểu những nội dung cơ bản về Bửu Sơn Kỳ Hương Thường Lạc qua các bình diện: sự ra đời, đặc điểm tư tưởng giáo lý và nghi thức thờ cúng của chi phái.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 1 năm 2019
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu - Mai Thị Minh Thy
Tóm tắt: Hầu hội là một trong hai hình thức lên đồng đã và đang tồn tại trong sinh hoạt tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt tại Đà Lạt. Nghi lễ này được thực hiện bởi các thanh đồng người Việt gốc Huế và các tỉnh miền Trung di cư đến vùng đất này. Bài viết tìm hiểu những đặc trưng trong nghi lễ hầu hội trong so sánh với nghi lễ hầu đồng theo kiểu miền Bắc, đồng thời nêu ra một số tác động tích cực cùng hạn chế của nghi lễ này trong đời sống tâm linh của một bộ phận cư dân Việt tại Đà Lạt, Lâm Đồng hiện nay.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 1 năm 2019
Tác giả: Bùi Thị Thoa
Tóm tắt: Từ năm 1802 đến năm 1883, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan chuyên môn của triều đình, trong đó có Khâm Thiên giám, triều Nguyễn đã hoạch định và triển khai thành công các chính sách phù hợp, thiết thực đối với đội ngũ quan lại. Từ nguồn tư liệu rời rạc, tản mạn trong các bộ sử lớn của triều Nguyễn, qua tổng hợp có thể thấy rằng, ở giai đoạn này, ba chính sách cụ thể về đào tạo, tuyển chọn, bổ nhiệm, lương bổng và thưởng phạt đã được các hoàng đế triều Nguyễn áp dụng đối với các quan lại Khâm Thiên giám. Nghiên cứu dưới đây góp phần làm sáng tỏ nội dung của từng chính sách.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 1 năm 2019
Tác giả: Trương Anh Thuận
Tóm tắt: Kinh tế TPHCM 2018 phát triển trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến chuyển nhanh, phức tạp. Kinh tế thế giới tuy tăng trưởng tốt hơn nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro, bất trắc do bất ổn tài chính - tiền tệ, bất ổn địa chính trị và an ninh quốc tế do trào lưu dân túy và chủ nghĩa bảo hộ. Trong nước, việc tăng cường ký kết và đàm phán các Hiệp định thương mại tự do, cùng với nỗ lực chống tham nhũng của chính phủ, đã đem lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng. Căn cứ vào số liệu chính thức của Tổng cục Thống kê Việt Nam, Cục Thống kê TPHCM và các dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy khác, bài viết này phân tích tình hình kinh tế TPHCM năm 2018 trong bối cảnh phát triển của quốc tế, khu vực và trong nước để thấy được những thành tựu, hạn chế, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của vấn đề, từ đó khuyến nghị một số chính sách phát triển cho TPHCM năm 2019 và những năm tiếp theo.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 1 năm 2019
Tác giả: Hoàng Thị Thu Huyền
Tóm tắt: Cách mạng khoa học - công nghệ tác động đến mọi mặt đời sống xã hội và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở khái lược đôi nét về cách mạng khoa học - công nghệ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bài viết phân tích tác động của cách mạng khoa học - công nghệ đối với việc trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền sản xuất xã hội - yếu tố quan trong cho sự thành công của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 1 năm 2019
Tác giả: Phùng Văn Ứng
Tóm tắt: Nội dung cơ bản và giá trị cốt lõi trong triết lý Giáo dục và Hòa bình của M. Montessori là phương pháp giáo dục thông qua môi trường thân thiện, ở đó trẻ độc lập hoạt động và tương tác xã hội dưới sự hướng dẫn của nhà trường/gia đình để kiến tạo và bồi đắp tình yêu thương con người – cơ sở của nền hòa bình bền vững. Từ quan điểm về mối quan hệ giữa giáo dục và hòa bình, đặc biệt là từ phương pháp giáo dục tiến bộ của M. Montessori, bài viết liên hệ và đề xuất một số giải pháp gợi mở đối với giáo dục gia đình và nhà trường Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 1 năm 2019
Tác giả: Nguyễn Thị Luyện
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​