Tóm tắt: GIÁO DỤC CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC Ở TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CẦN SUY NGẪM
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ THU THỦY
Tóm tắt: MỘT SỐ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ SỰ NHẬP CƯ – CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI HOA VÀ NGƯỜI KHMER TẠI NAM BỘ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Nguồn:
Tác giả: LÊ THỊ VĨ PHƯỢNG
Tóm tắt: NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG CƠ CẤU NGHỀ ĐÁNH BẮT HẢI SẢN CỦA NGƯ DÂN TỈNH BÌNH THUẬN TRONG GIAI ĐOẠN 2000 - 2010
Nguồn:
Tác giả: PHẠM THỊ PHƯƠNG THANH
Tóm tắt: BÀN VỀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM
Nguồn:
Tác giả: PHẠM NGUYỄN NGỌC ANH
Tóm tắt: THUYÊN THÍCH HỌC VỚI NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ
Nguồn:
Tác giả: PHẠM NGỌC HƯỜNG
Tóm tắt: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGHỀ TRÊN MỘT MẪU KHẢO SÁT LẶP LẠI Ở ĐÔNG NAM BỘ
Nguồn:
Tác giả: BÙI THẾ CƯỜNG - PHẠM THỊ DUNG
Tóm tắt: KỲ THỊ ĐỐI VỚI TRẺ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP QUẬN 8 VÀ QUẬN BÌNH THẠNH)
Nguồn:
Tác giả: VÕ HOÀNG SƠN
Tóm tắt: PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG GIỮA VỢ VÀ CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH BẮC TRUNG BỘ MỘT SỐ NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN HỮU MINH
Tóm tắt: TÌM HIỂU KHÁI NIỆM TRÍ THỨC
Nguồn:
Tác giả: TRẦN HỮU QUANG
Tóm tắt: PHƯƠNG THỨC TƯ DUY CỦA LÃO TỬ
Nguồn:
Tác giả: LƯU HỒNG SƠN
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​