Tóm tắt: Các phương thức liên kết câu (dòng) thơ, khổ thơ trong ca dao
Nguồn: Số 1(149)/2011. Tr 48-57
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Tóm tắt: Giọng thơ Lê Anh Xuân
Nguồn: Số 1(149)/2011. Tr 43-47
Tác giả: Nguyễn Bá Long
Tóm tắt: Một số tiếu chí để nhận diện thể loại truyền thuyết dân gian vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: Số 1(149)/2011. Tr 32-42
Tác giả: Đỗ Thị Hồng Hạnh
Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử của quá trình mở đất miền Tây Nam bộ dưới thời các chúa Nguyễn
Nguồn: Số 1(149)/2011. Tr 58-67
Tác giả: Đỗ Quỳnh Nga
Tóm tắt: Quá trình du nhập và phát triển Phật giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Số 1(149)/2011. Tr 68-73
Tác giả: Thân Ngọc Anh
Tóm tắt: Tiêu chí nhân cách sinh viên sư phạm
Nguồn: Số 1(149)/2011. Tr 74-75
Tác giả: Vũ Thị Kim Oanh
Tóm tắt: Đổi thương hiệu sau sáp nhập và mua lại trong ngành ngân hàng
Nguồn: (Số 1(149)/2011. Tr 16-28)
Tác giả: Lưu Trọng Tuấn
Tóm tắt: Vấn đề giáo dục của người Raglai hiện nay
Nguồn: Số 1(149)/2011. Tr 29-31
Tác giả: Sakaya
Tóm tắt: Dân chủ cơ sở: Một cách tiếp cận lý luận và thực tiễn
Nguồn: (Số 1(149)/2011. Tr 9-15)
Tác giả: Nguyễn Tuấn Triết
Tóm tắt: Tìm hiểu cơ sở xã hội và tiền đề lý luận hình thành tư tưởng triết học Trần Nhân Tông
Nguồn: (Số 1(149)/2011. Tr 1-8)
Tác giả: Bùi Huy Du
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​